Navigácia

Obsah

Správy

prvá prechádzajúci
z 2
posledná

#

VIANOČNÝ PRÍHOVOR

Milí čelovčania
Každá zapálená sviečka na adventnom venci nám v uponáhľanom období napovedá, že najkrajšie sviatky v roku sa pomaly blížia. Prichádzame do obdobia, v ktoromsi veľmi radi spomenieme na zážitky z detstva, na zvedavosť a bezhraničné predstavy o kúzle Vianoc. Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie. Vianočné sviatky v každom z nás upevňujú základné ľudské hodnoty. Sme nežnejší, milší a láskavejší. Sú obdobím blížiaceho sa konca roka a očakávania toho nového.
V tento sviatočný čas chceme byť dobrí navzájom k sebe, chceme každému rozdávať len radosť. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky , úcty a obetavosti. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa, a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Pri štedrovečernom stole si spomenieme na najbližších, ktorí už nie sú medzi nami, ale navždy zostali v našich srdciach a spomienkach. Tešíme sa na chvíle strávené v harmonickej rodinnej nálade s najbližšími a tešíme sa z toho, ako naši blízki, deti, vnúčatá prežívajú vianočné napätie pri otváraní darčekov.
Blikajúce sviečky – symbol Vianoc nech rozžiaria plápolavým plameňom naše srdcia, naše vnútro. Veď každý z nás s vďakou prijíma teplé ľudské slovo, pohladenie, či len pohľad a svet sa zrazu stáva krajším. Človek sa musí vedieť tešiť i zo šťastia toho druhého, čas veselosti a radosti nastal svetu. Tíško znejú koledy , tichá noc – svätá noc rozciťuje naše srdcia .
V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú.
Vianočné sviatky – čas radosti , vychutnajme si ich so všetkým, čo k nim patrí. V dušiach nech sa nám rozhostí krásny pocit, na stole nech zavoňajú dobroty a Štedrý večer nech zanechá v našich srdciach stopu pohody a radosti.
Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým pokojom, radosťou, láskou, zdravím a božím požehnaním po celý Nový rok 2018.
celý text

ostatné | 17. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

DETI V MŠ „ ZVEDAVÉ SLNIEČKO „ SA DOČKALI PRÍCHODU MIKULÁŠA

V mysli si opakujú slová milej básničky alebo pospevujú pesničku, ktorou sa chcú pochváliť vzácnej návšteve. Žiarivými očkami pozerajú von oknom a netrpezlivo čakajú. „KEDY UŽ PRÍDE?“, znejú naliehavé otázky. Už tradične chodí medzi deti a rozdáva im darčeky. Inak tomu nebolo ani 6. decembra, keď zavítal do Čeloviec, do MŠ „ Zvedavé slniečko“, aby potešil detské srdiečka a rozdal im balíčky.
Jemné zvonenie zvončeka v diaľke znásobuje detskú nedočkavosť. KONEČNE PRICHÁDZA VYTÚŽENÁ CHVÍĽA. Radosť detí sa mieša s očakávaním i štipkou strachu. Dobrosrdečný starček s bradou, ktorá prezrádza jeho nekonečnú múdrosť s láskavými očami, sa blíži
Po rozsvietení vianočného stromčeka sa deti z materskej školy predstavili básňami a piesňami, za ktoré ich Mikuláš obdaril balíčkami.
Okrem radosti priniesol Mikuláš do našej dedinky aj atmosféru blížiacich sa Vianoc. Tie prichádzajú so svojím tajomným čarom s láskou a radosťou. Želajme si teda navzájom sviatky plné lásky, pokoja a oddychu.
celý text

ostatné | 6. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

ADVENT v Čelovciach

Vážená pani farárka, vážený pán farár milí Čelovčania
Začalo sa adventné obdobie, azda najkrajší čas v roku, ktorý každý prežívame po svojom.
Pečenie koláčikov, balenie darčekov, vianočná atmosféra, to všetko odštartuje Advent, keď sa zapáli prvá sviečka na adventnom venci. Či už ste veriaci, prísne dodržiavajúci všetky zvyky, tradície aj predvianočný pôst alebo sú štyri týždne pred Vianocami pre vás skôr obdobím, kedy trochu spomalíte a zhodnotíte uplynulý rok, chápať a poznať zmysel Adventu a jeho symbolov nie je na škodu. Symbolom adventného obdobia, ktoré trvá štyri týždne, je adventný veniec so štyrmi sviečkami. Tie sa počas štyroch adventných nedieľ postupne zapaľujú.
Štyri sviečky reprezentujú štyri týždne Adventu.
-1.SVIEČKA „ ŽELEZNÁ“ PREDSTAVUJE „NÁDEJ“
-2.SVIEČKA „ BRONZOVA“ PREDSTAVUJE „MIER“
-3.SVIEČKA „ STRIEBORNA“ PREDSTAVUJE „ „ PRIATEĽSTVO“
-4.SVIEČKA „ZLATÁ“ PREDSTAVUJE „ LÁSKU“
Toto štvortýždňové obdobie je pre všetkých veriacich predovšetkým časom duchovnej prípravy, pôstu a pokánia pred samotnými Vianocami, spomienkou na narodenie Krista. Adventná doba by tak nemala byť len časom horúčkovitého zháňania darčekov a stresovania sa. V prvom rade je to o každom z nás, o zastavení sa a rozjímaní. Či už budete premýšľať o Bohu, Kristovi alebo „len“ o dobre ako takom a túžbe byť lepším človekom, má to nepochybne veľký zmysel, obzvlášť počas vianočných sviatkov.
celý text

ostatné | 3. 12. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Dimantová svadba manželov Mihalkinových

Manželský zväzok sa uzatvára s cieľom zostať spolu po celý život a svoje pozemské bytie prežívať spoločne v dobrých aj zlých časoch
Ale zďaleka nie všetkým párom je dovolené osláviť diamantovú. Buď tomu zabráni smrť, alebo iná príčina vedúca k odlúčeniu.

Vy milí oslávenci EMÍLIA A JÁN MIHALKINOVI patríte k tým, ktorí sa môžu obhliadnuť za svojimi šesťdesiatymi rokmi manželstva.
Dnes slávite šesťdesiate výročie svojej svadby. Šesťdesiat rokov v manželstve je šesťdesiatkrát 365 spoločných dní, so všetkým, čo k tomu patrí; hory a údolia, nádeje a sklamania, radosť i smútok.
Šesťdesiat rokov spoločného života znamená 21 900 dní spolužitia v láske. Prirodzene, že takéto spolužitie nie je len stála cesta rajom; nie je možné, aby sa to obišlo bez jaziev a výmeny názorov, ale vaša láska tým nijako neutrpela, čo tu môžeme pred všetkými dosvedčiť.

O vás oboch možno povedať: každý z vás dostal partnera, ktorého chcel. Obaja ste sa mohli obklopiť kruhom priateľov, ktorí skutočne stoja za to, svojimi deťmi, ktoré Vám robili a robia stále radosť. Je to vidieť na tvárach všetkých, ktorí sú dnes s nami.
Vaše manželstvo je pozoruhodné tým, že spolu chcete zostarnúť. Dobré manželstvo, uzavreté ako celoživotný zväzok, je práve podmienené zámerom držať v každej dobe pospolu.
Drahí jubilanti, prajeme Vám ešte veľa krásnych a spoločných chvíľ v kruhu rodiny, vašich detí, vnúčat, pravnúčat a priateľov. Prajeme Vám ešte veľa rokov plného zdravia a radosti zo života.
celý text

ostatné | 17. 11. 2017 | Autor: Správce Webu
#

500. výročie Reformácie v obci Čelovce

Evanjelici na celom svete si 31. októbra pripomínajú výročie reformácie. Teda deň, keď v roku 1517 dal augustiniánsky mních Martin Luther vyvesiť na dvere Zámockého chrámu v nemeckom Wittenbergu 95 téz vystupujúcich proti predávaniu odpustkov a iným neporiadkom v cirkvi.
Spomienky a spomínanie majú osobitné postavenie v našich životoch. Do tých osobných si málokedy niekoho vpustíme. Do tých spoločenských sa zapájame niekedy uznanlivo, inokedy povrchne, prípadne ich ignorujeme. Sú však sviatočné dni, ktoré nás formujú; vlastne formujú tých, ktorí ich prijali a vyznávajú to, čo vytvorilo hodnotu spomienky. Ak spomienky – tak pohľad dozadu; ak spomienka – tak nádej na uskutočňovanie odkazu. Pamiatku reformácie, sviatok, ktorý si každoročne pripomínajú evanjelickí kresťania na celom svete, sme v čelovskom cirkevnom zbore oslávili dňa 12.novembra 2017 vysadením Stromu reformácie.
Zaujímavá myšlienka – "Strom reformácie" - našla svoju živnú pôdu aj v našom cirkevnom zbore. Ide o sadenie pamätných stromov, kde sa dokonca roka 2017, keď sa bude oslavovať 500 rokov reformácie, má v evanjelických cirkvách a spoločenstvách zasadiť práve 500 stromov reformácie. Po slávnostnej bohoslužbe celebrovanej pani farárkou Kukulovou, sa pred stánkom božím na pietnom mieste vysadil
celý text

ostatné | 17. 11. 2017 | Autor: Správce Webu

Fotky Dni Obce 2017

V sekcii Udalosti v obci - Fotogaléria 2017 sa nachádzajú fotky z Dňa Obce 2017 celý text

ostatné | 3. 10. 2017 | Autor: Správce Webu

Obec Čelovce v rádiu Regina BB

Staosta Ján Petroch hovorí o komunálnej politike v obci celý text

ostatné | 14. 9. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Milé deti a vážení rodičia, vážená pani riaditeľka, milí hostia

Vítam vás na dnešnej milej slávnosti, pri príležitosti ukončenia školskej dochádzky v materskej škole.

celý text

ostatné | 5. 9. 2017 | Autor: Správce Webu

Oznam

Zostali sme verní tradícii a opäť aj tento rok sme slávili sviatok detí výnimočnejšie.

celý text

ostatné | 5. 6. 2017 | Autor:

Čelovce

Čelovce ......malebná obec na juhovýchodnom okraji Karpatskej planiny ,rozlohou najväčšia v katastri okresu Veľký Krtíš

celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor:
#

Týždeň detskej radosti 2017 v Čelovciach už po piaty krát

Zostali sme verní tradícii a opäť aj tento rok sme slávili sviatok detí výnimočnejšie.
celý text

ostatné | 1. 6. 2017 | Autor: Správce Webu
#

Spoznávaj nepoznané, objavuj neobjavené krásy Slovenska „ Čelovce“

Hont je región Slovenka, ktorý je v porovnaní s inými regiónmi ešte stále málo objavovaný. Poznajú ho síce znalci ľudovej kultúry Slovenka etnografi, či pamiatkári, ale tento región ešte stále nie je a ani tak skoro nebude cieľom dovoleniek a turizmu a preto je našim cieľom ukázať región Hontu aspoň takouto cestou.

celý text

ostatné | 24. 5. 2017 | Autor: Správce Webu
Pozdrav

S prvým vdýchnutím mrazivého vzduchu a nesmelou vločkou skrytou v dlani spoznáte, že prichádzajú Vianoce....

S prvým vdýchnutím mrazivého vzduchu a nesmelou vločkou skrytou v dlani spoznáte, že prichádzajú Vianoce....

celý text

ostatné | 12. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Mikuláš v MŠ ZVEDAVÉ SLNIEČKA (Čelovce)

Mikuláš v MŠ ZVEDAVÉ SLNIEČKA (Čelovce)
celý text

ostatné | 9. 12. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Čelovce ......malebná obec na juhovýchodnom okraji Karpatskej planiny ,rozlohou najväčšia v katastri okresu Veľký Krtíš

Horúce dni sa pominú. Z lesa pomaly mizne veselý štebot vtákov, hmyz zalieza do úkrytov a les pustne. Do dolín sa vkradnú dlhé súmraky a ranné hmly zahalia les sivou záclonou. A keď sa neskôr hmla rozoženie, vynorí sa z nej farebná rozprávka odchádzajúceho leta. celý text

ostatné | 16. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Čarovná jesenná pohoda v obci Čelovce 2016

Čarovná jesenná pohoda v obci Čelovce 2016

celý text

ostatné | 1. 11. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Deň obce 27.september 2016

Milí Čelovčania, Vážení hostia, prítomní
Naša Obec Čelovce je krásna nielen polohou a jej okolím, pekne upravenými domami, ale hlavne dobrými, skromnými a pracovitými ľuďmi. celý text

ostatné | 27. 9. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Privítanie prváčikov na našej škole

Dnes je ten deň,  ktorý ste túžobne  očakávali. Niektorí s veľkou radosťou, iní možno s malými obavami. Ale určite s nedočkavosťou, čo nové vás  v škole čaká. Dobre si viem predstaviť, aké rôznorodé otázky ste so zvedavosťou kládli rodičom, starším súrodencom, kamarátom. celý text

ostatné | 29. 8. 2016 | Autor: Správce Webu
#

„TVORILKOVO“ – remeselno – vzdelávací tábor pre deti v Čelovciach

V dňoch 22.-26.augusta 2016 sa v našej obci Čelovce uskutočnil denný remeselno – vzdelávací tábor pre deti „TVORILKOVO“. Po týždni plnom nových skúseností, radosti, zábavy a priateľstva by sme sa radi s našimi zážitkami podelili aj s Vami.
celý text

ostatné | 26. 8. 2016 | Autor: Správce Webu
#

METODICKÉ ZDRUŽENIE v materskej škole

15. júna 2016 v Materskej škole v Čelovciach sa konalo zasadnutie metodického združenia (ďalej len MZ) materských škôl južnejšej časti nášho okresu, ktoré združuje 13 materských škôl z obcí: Bátorová, Čebovce, Čelovce, Dolinka, Lesenice, Nenince, Opatovská Nová Ves, Príbelce, Slovenské Ďarmoty, Širakov, Veľká Čalomija, Záhorce, Želovce.

celý text

ostatné | 15. 6. 2016 | Autor: Správce Webu
#

TÝŽDEŇ DETSKEJ RADOSTI V MATERSKEJ ŠKOLE ČELOVCE UŽ PO ŠTVRTÝKRÁT...

Naša materská škola začala prevádzku 1. septembra2012. 65% obyvateľov Čeloviec sú Rómovia, preto aj v MŠ majú ich deti väčšinové zastúpenie.

celý text

ostatné | 30. 5. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Fašiangový sprievod

Ani sme sa nenazdali a po vianočnom období nám pomaly klope na dvere Veľká noc.

celý text

ostatné | 9. 2. 2016 | Autor: Správce Webu
#

Vianočný príhovor

Milí spoluobčania dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia v deň štedrého večera.

celý text

ostatné | 24. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Zajtra príde Mikuláš

Zajtra príde Mikuláš, veľa darov dá nám. Deň sa ukryl do noci, čože bude vo vreci? Čo do okna zavesí? Zatiaľ iba hádam...
Večer príde Mikuláš, už sa teším veľmi. V rukách drží opraty, ak cestou nič nestratí, tak sa čakať oplatí. Je to pravda, ver mi!
Práve vchádza mikuláš, vraví: "Poď sem bližšie!" Mikluláš je dobrý kráľ, každému dá, čo si prial. O chvíľu zas pôjde v diaľ. O rok znova príde... celý text

ostatné | 4. 12. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Lampionový sprievod 29.10.2015

Milé deťúrence, už druhý krát sme sa zišli aby sme spojili príjemné s užitočným a prešli sa našou malebnou dedinkou s lampiónami v rukách. Vidím na vás, že už ste všetci nedočkavý a chcete si zapáliť sviečočku vo svojich lampiónoch. Ale predtým vám položím jednu otázku. Viete prečo sme sa tu dnes zišli a ideme zapáliť lampióny a balóny šťastia? Je to prejav dobrej vôle, konania dobra a prinášania svetla do života všetkých ľudí.
Tak poďme zapáliť sviečky, rozžiariť lampióny a vybrať sa na náš malý lampiónový sprievod, ktorý zakončíme vypustením balónov šťastia s vašimi želaniami. Prajem nám príjemnúp zábavu.
celý text

ostatné | 29. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Odovzdávanie hasičského auta pre DHZ v Čelovciach

Odovzdávanie hasičského auta pre DHZ v Čelovciach

celý text

ostatné | 16. 10. 2015 | Autor: Správce Webu
#

Slávnostné odhalenie Slovenského dvojkríža

Slávnostné odhalenie Slovenského dvojkríža celý text

ostatné | 1. 9. 2015 | Autor: Správce Webu
#

755. výročie obce - Deň obce Čelovce 2015

Od prvej písomnej zmienky o obci Čelovce uplynulo 755. rokov, čo bolo vhodnou príležitosťou na usporiadanie obecných osláv.

celý text

ostatné | 31. 8. 2015 | Autor: Správce Webu
#

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU PREDZÁHRADKU

Milí čelovčania, vo februári tohto roku sme prvý krát vyhlásili celoročnú súťaž o najkrajšiu predzáhradku.


celý text

ostatné | 21. 8. 2015 | Autor: Správce Webu

Milé deti, milí rodičia!

Dnešná slávnosť je súčasne aj rozlúčka s materskou školou, v ktorej ste spoločne strávili veľa pekných chvíľ. Prežili ste spolu krásne, bezstarostné obdobie, plné hier, zábav, radosti a pohody.

celý text

ostatné | 28. 5. 2015 | Autor: Správce Webu
prvá prechádzajúci
z 2
posledná