Navigácia

Obsah

Deň obce Čelovce 25.08. 2018

Typ: ostatné
Deň obce Čelovce 25.08. 2018

„NESĽUBUJ, ŽE VYKONÁŠ,
NEHOVOR, ŽE SI VYKONAL,
ALE PONECHAJ SVOJE SKUTKY,
ABY HOVORILI ZA TEBA.“

väčšina z nás bilancuje uplynulé obdobie. Každý dobrý hospodár si zráta, koľko dopestoval obilia, koľko vychoval dobytka a koľko našetril koruniek. I mne pripadá povinnosť zhodnotiť, čo sa v našej peknej obci od môjho nástupu do funkcie starostu podarilo urobiť.

 

 Som v tejto volenej funkcii starostu obce druhé volebné obdobie. Verte mi, že denná a poctivá práca starostu obce  je vyčerpávajúca, pracovať s ľuďmi a pre ľudí je veľmi namáhavé. Nikdy nie je nič čierno biele , nikdy neuspokojíte všetkých naraz, vždy sa nájde niekto, komu sa moja práca a práca obecného zastupiteľstva nepáči nech robíme čokoľvek a páčiť nebude a takí sú aj medzi nami. Ale zase na druhej strane, keď sa večer prejdem po tej našej malebnej dedinke tak všetky starosti, neduhy a úskalia opadnú a znova naberiem chuť do roboty.  S hrdosťou  môžem konštatovať, že s pracovníkmi obecného úradu a poslancami, kolektívom pracovníkov MŠ, pracovníkov TSP, aktivačnými pracovníkmi sme toho v poslednom období dosiahli veľa, čo v značnej miere prispelo ku skrášleniu a modernizácii našej obce.

Dovolím si pripomenúť iba niektoré aktivity, ktoré prispeli k zveľadeniu našej obce:

 • V roku 2012 sa nám podarilo založiť materskú škôlku „Zvedavé slniečka“ ktoré s veľkou radosťou navštevujú naši najmenší.
 • Rok 2014 priniesol do našej obce aj prácu terénnych pracovníkov, na profesionálnej úrovni, v tomto období sme nezabudli ani na našich skôr narodených občanov a občanov odkázaných na pomoc druhých a aspoň malou troškou sme sa snažili uľahčiť im život tým, že nám začali do obce voziť obedy.
 • Ale obedy nie sú všetko a tak sme sa ako obec zapojili do projektu pre poskytovateľov opatrovateľskej služby, ktorú vykonávali pracovníčky obecného úradu cez Impletačnú agentúru,  tým pomáhali našim starkým prežiť ich život o niečo krajšie, ktorá síce bola len na dobu určitú do apríla 2018, v súčasnej dobe je nová výzva na podanie projektu POS

Každá obec a aj  tá naša nie je výnimkou, aby bola krajšia, aby sa  občania  v nej cítili konfortne, musí sa  preto aj niečo spraviť. Aj my sme priložili ruku k dielu a pasovali sa s prácami a projektami, ktoré sú tak ako pre samotnú obec a najme pre obyvateľov veľkým prínosom. V krátkosti mi z tohto miesta dovoľte spomenúť aspoň niektoré.

 • Obec v súlade s § 52 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov zamestnáva dlhodobo nezamestnaných na aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb. Aj vďaka ním sa obec skrášľuje a zveľaďuje.
 • Rekonštrukcia Domu smútku a výstavba betónového plotu a novej vstupnej brány do cintorína
 •  
 • Výstavba viacúčelového ihriska a detského ihriska
 • Rekonštrukcia autobusovej zastávky
 • Výmena okien na Obecnom úrade
 • Rekonštrukcia obecnej garáže
 • Dostavba miestneho amfiteátra
 • Výstavba obecného WC a žumpy
 • Rekonštrukcia kúrenia a WC v MŠ
 • Výmena verejného osvetlenia za letkové osvetlenie
 • Montáž bezdrôtového rozhlasu
 • Montáž bezpečnostných kamier
 • Výstavba cestnej komunikácie na osadu Hôrka a rekonštrukcia miestnej komunikácie
 • Zavedenie internetu od Slovanet-u a zosilnenie signálu Orange
 • Prebiehajúca rekonštrukcia elektrickej sieti v obci ............

 

 Naša obec sa snaží žiť aj kultúrno- spoločenským životom o čom svedčia aj rôzne návštevy  / aj zo zahraničia/formou exkurzii, cez Ekomúzeum Hont organizovaním podujatí ako je  „Deň obce“, MDD, lampiónový sprievod, Mikuláš a pod. Aj toto patrí ku každodennému životu nás občanov a  pri takýchto chvíľach a príležitostiach často aspoň na malú chvíľku  zabudneme na starosti.

Obec v tomto roku podala tri  rôzne  projekty, vďaka ktorým môžeme využiť finančné prostriedky na zveľadenie obce, z ktorých už môžem s hrdosťou povedať že máme schválené dva a to „ Rekonštrukcia komunitného centra“ a „ Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice“. Tretí projekt je v štádiu rozpracovanosti a riešenia.

V mesiaci október chceme podať štvrtý projekt a to „Rekonštrukcia a vybavenie MŠ“. Držme si palce aby nám to všetko vyšlo.

Určite mi dáte všetci za pravdu, že tá naša malá obec je preslávená už aj za hranica nášho chotára. Najviac sa do pamäti všetkým vryla nezabudnuteľná FARMA s Kvetkou Horváthovou, ale aj rôzne rozhovory o živote nás občanov v regionálnom rádiu REGINA a neposledne aj televízna reportáž o našich životoch v televízii MARKÍZA, toto všetko našu obec dostáva do povedomia nie len obyvateľov okresu Veľký Krtíš, ale aj obyvateľov celého Slovenska načo môžeme byť všetci hrdí.

 

Vážení spoluobčania, chcem Vás  z tohto miesta požiadať o prejavenie dôvery v nadchádzajúcich komunálnych voľbách aby som projekty do ktorých som vložil srdce a kus seba samého dotiahol do zdárneho konca ďakujem.

 

Milí čelovčania, vážení hostia, prítomní, chcem vyjadriť presvedčenie, že len spoločnými silami niečo dokážeme na to  aby naša obec prekvitala a život v nej bol stále krajší a krajší v prospech nás všetkých.

Na záver mi dovoľte popriať Vám  všetkým veľa zdravia, šťastia a splnenie aj tých najkrajších želaní.

Ďakujem za pozornosť a prajem Vám všetkým príjemnú a ničím nerušenú zábavu.


Vytvorené: 4. 9. 2018
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2018 12:15
Autor: Správce Webu