Navigácia

Obsah

Oznam

Typ: ostatné
Zostali sme verní tradícii a opäť aj tento rok sme slávili sviatok detí výnimočnejšie.


Zostali sme verní tradícii a opäť aj tento rok sme slávili sviatok detí výnimočnejšie.                                                   

1. jún – Medzinárodný deň detí sme prežili naozaj medzinárodne - vďaka celodennému výletu do Viedne. Po ceste tam deti naživo videli naše hlavné mesto, Bratislavský hrad, Dunaj, budovu parlamentu. Skúsený vodič autobusu nás previezol historickým centrom Viedne so zaujímavým sprievodným komentárom. Cieľovou stanicou bola viedenská ZOO pri letnom sídle monarchie Habsburgovcov – Schonnbrune. V nej strávili rodičia s deťmi väčšinu dňa a veru bolo čo obzerať. Úžasným zážitkom bola aj prechádzka a prehliadka parku v okolí zámku s nádhernými ukážkami šikovnosti, nápaditosti, vynaliezavosti a profesionality majstrov záhradníkov.                                                

Týždeň detskej radosti prebiehal od pondelka 5. júna do piatka 9. júna.                                                                                              

V pondelok deti prežili pocity a predviedli výkony športovcov počas Športového dňa. Skúšali svoje možnosti v rôznych športových disciplínach. Za účasť a dosiahnuté výsledky dostali jedlé „zlaté“ medaily a trvanlivé pochvalné diplomy.                                                                                                             

 V utorok sa na chvíľu stali ozajstnými hasičmi vďaka návšteve a vystúpeniu členov jednotky  Okresného riaditeľstva Hasičského zboru z Veľkého Krtíša.  Naozajstné prilby a oblek s nápisom „HASIČI“ ich premenili na malých hasičov, ktorí spájali hadice, krútili závitnice, držali ozajstné prúdnice a prúdom vody triafali a zrážali nastavené plechovky. Vrcholným zážitkom bolo prevezenie sa v naozajstnom hasičskom aute a prehliadka jeho vybavenia.  

V stredu si deti vyskúšali turistiku do okolia Čeloviec do časti zvanej „Noviny“. Všetci to zvládli na výbornú a presvedčili sa, že v prírode akékoľvek jedlo chutí naozaj výborne a bez zvyškov.                                       

Vo štvrtok prežili v Rozprávkovom lese dramatizáciu úryvkov niekoľkých rozprávok a plnili rôzne úlohy, ktoré im zadávali rozprávkové bytosti v podaní žiakov elokovaného pracoviska Čelovce ZŠ Veľká Čalomija. Cesta rozprávkovým lesom a najmä výkony všetkých zúčastnených stoja za osobitnú reportáž z tohto veľmi vydareného a hodnotného podujatia. Obzvlášť pôsobivou gradáciou bol záver rozprávkovej cesty, kde zúčastnených čakal na nádvorí sám kráľ v podaní starostu obce. Voviedol ich do svojho kráľovstva a osobne im porozprával stále aktuálnu rozprávku „O troch grošoch“.                          

V piatok si deti pochutnali na vlastnoručne opekaných špecialitách a pozerali na krásu Čeloviec z konského chrbta. Koník je overenou atrakciou pre deti v každom veku. Vozenie na ňom si užili aj školáci elokovanej triedy, ktorí spolu so svojimi učiteľmi prijali pozvanie na piatkové podujatie ako poďakovanie za prípravu Rozprávkového lesa a pôsobivé zážitky z cesty v ňom.

Čo dodať na záver - slová písané, či vyslovené veru nie sú dostatočným vyjadrením toho, čo sme všetci zúčastnení Týždňa detskej radosti zažili a prežívali počas každého dňa. Všetkým tým, ktorí majú na tom akýkoľvek podiel úprimne a zo srdca ĎAKUJEME. Investícia do hlbokých pozitívnych zážitkov má nevyčísliteľnú hodnotu, robí ľudí ľudskejšími, vnímavejšími, citlivejšími a posúva hranice poznania do širších medzí.  A to je hodnota, ktorú ponúka len skutočná ČLOVEČINA. Želám vám ju každému z nás.

Mgr. Jana MácelováViac tu: http://www.celovce.eu/uskutocnene-akcie/

Zostali sme verní tradícii a opäť aj tento rok sme slávili sviatok detí výnimočnejšie.                                                   

1. jún – Medzinárodný deň detí sme prežili naozaj medzinárodne - vďaka celodennému výletu do Viedne. Po ceste tam deti naživo videli naše hlavné mesto, Bratislavský hrad, Dunaj, budovu parlamentu. Skúsený vodič autobusu nás previezol historickým centrom Viedne so zaujímavým sprievodným komentárom. Cieľovou stanicou bola viedenská ZOO pri letnom sídle monarchie Habsburgovcov – Schonnbrune. V nej strávili rodičia s deťmi väčšinu dňa a veru bolo čo obzerať. Úžasným zážitkom bola aj prechádzka a prehliadka parku v okolí zámku s nádhernými ukážkami šikovnosti, nápaditosti, vynaliezavosti a profesionality majstrov záhradníkov.                                                

Týždeň detskej radosti prebiehal od pondelka 5. júna do piatka 9. júna.                                                                                              

V pondelok deti prežili pocity a predviedli výkony športovcov počas Športového dňa. Skúšali svoje možnosti v rôznych športových disciplínach. Za účasť a dosiahnuté výsledky dostali jedlé „zlaté“ medaily a trvanlivé pochvalné diplomy.                                                                                                             

 V utorok sa na chvíľu stali ozajstnými hasičmi vďaka návšteve a vystúpeniu členov jednotky  Okresného riaditeľstva Hasičského zboru z Veľkého Krtíša.  Naozajstné prilby a oblek s nápisom „HASIČI“ ich premenili na malých hasičov, ktorí spájali hadice, krútili závitnice, držali ozajstné prúdnice a prúdom vody triafali a zrážali nastavené plechovky. Vrcholným zážitkom bolo prevezenie sa v naozajstnom hasičskom aute a prehliadka jeho vybavenia.  

V stredu si deti vyskúšali turistiku do okolia Čeloviec do časti zvanej „Noviny“. Všetci to zvládli na výbornú a presvedčili sa, že v prírode akékoľvek jedlo chutí naozaj výborne a bez zvyškov.                                       

Vo štvrtok prežili v Rozprávkovom lese dramatizáciu úryvkov niekoľkých rozprávok a plnili rôzne úlohy, ktoré im zadávali rozprávkové bytosti v podaní žiakov elokovaného pracoviska Čelovce ZŠ Veľká Čalomija. Cesta rozprávkovým lesom a najmä výkony všetkých zúčastnených stoja za osobitnú reportáž z tohto veľmi vydareného a hodnotného podujatia. Obzvlášť pôsobivou gradáciou bol záver rozprávkovej cesty, kde zúčastnených čakal na nádvorí sám kráľ v podaní starostu obce. Voviedol ich do svojho kráľovstva a osobne im porozprával stále aktuálnu rozprávku „O troch grošoch“.                          

V piatok si deti pochutnali na vlastnoručne opekaných špecialitách a pozerali na krásu Čeloviec z konského chrbta. Koník je overenou atrakciou pre deti v každom veku. Vozenie na ňom si užili aj školáci elokovanej triedy, ktorí spolu so svojimi učiteľmi prijali pozvanie na piatkové podujatie ako poďakovanie za prípravu Rozprávkového lesa a pôsobivé zážitky z cesty v ňom.

Čo dodať na záver - slová písané, či vyslovené veru nie sú dostatočným vyjadrením toho, čo sme všetci zúčastnení Týždňa detskej radosti zažili a prežívali počas každého dňa. Všetkým tým, ktorí majú na tom akýkoľvek podiel úprimne a zo srdca ĎAKUJEME. Investícia do hlbokých pozitívnych zážitkov má nevyčísliteľnú hodnotu, robí ľudí ľudskejšími, vnímavejšími, citlivejšími a posúva hranice poznania do širších medzí.  A to je hodnota, ktorú ponúka len skutočná ČLOVEČINA. Želám vám ju každému z nás.

Mgr. Jana MácelováViac tu: http://www.celovce.eu/uskutocnene-akcie/

Zostali sme verní tradícii a opäť aj tento rok sme slávili sviatok detí výnimočnejšie.                                                   

1. jún – Medzinárodný deň detí sme prežili naozaj medzinárodne - vďaka celodennému výletu do Viedne. Po ceste tam deti naživo videli naše hlavné mesto, Bratislavský hrad, Dunaj, budovu parlamentu. Skúsený vodič autobusu nás previezol historickým centrom Viedne so zaujímavým sprievodným komentárom. Cieľovou stanicou bola viedenská ZOO pri letnom sídle monarchie Habsburgovcov – Schonnbrune. V nej strávili rodičia s deťmi väčšinu dňa a veru bolo čo obzerať. Úžasným zážitkom bola aj prechádzka a prehliadka parku v okolí zámku s nádhernými ukážkami šikovnosti, nápaditosti, vynaliezavosti a profesionality majstrov záhradníkov.                                                

Týždeň detskej radosti prebiehal od pondelka 5. júna do piatka 9. júna.                                                                                              

V pondelok deti prežili pocity a predviedli výkony športovcov počas Športového dňa. Skúšali svoje možnosti v rôznych športových disciplínach. Za účasť a dosiahnuté výsledky dostali jedlé „zlaté“ medaily a trvanlivé pochvalné diplomy.                                                                                                             

 V utorok sa na chvíľu stali ozajstnými hasičmi vďaka návšteve a vystúpeniu členov jednotky  Okresného riaditeľstva Hasičského zboru z Veľkého Krtíša.  Naozajstné prilby a oblek s nápisom „HASIČI“ ich premenili na malých hasičov, ktorí spájali hadice, krútili závitnice, držali ozajstné prúdnice a prúdom vody triafali a zrážali nastavené plechovky. Vrcholným zážitkom bolo prevezenie sa v naozajstnom hasičskom aute a prehliadka jeho vybavenia.  

V stredu si deti vyskúšali turistiku do okolia Čeloviec do časti zvanej „Noviny“. Všetci to zvládli na výbornú a presvedčili sa, že v prírode akékoľvek jedlo chutí naozaj výborne a bez zvyškov.                                       

Vo štvrtok prežili v Rozprávkovom lese dramatizáciu úryvkov niekoľkých rozprávok a plnili rôzne úlohy, ktoré im zadávali rozprávkové bytosti v podaní žiakov elokovaného pracoviska Čelovce ZŠ Veľká Čalomija. Cesta rozprávkovým lesom a najmä výkony všetkých zúčastnených stoja za osobitnú reportáž z tohto veľmi vydareného a hodnotného podujatia. Obzvlášť pôsobivou gradáciou bol záver rozprávkovej cesty, kde zúčastnených čakal na nádvorí sám kráľ v podaní starostu obce. Voviedol ich do svojho kráľovstva a osobne im porozprával stále aktuálnu rozprávku „O troch grošoch“.                          

V piatok si deti pochutnali na vlastnoručne opekaných špecialitách a pozerali na krásu Čeloviec z konského chrbta. Koník je overenou atrakciou pre deti v každom veku. Vozenie na ňom si užili aj školáci elokovanej triedy, ktorí spolu so svojimi učiteľmi prijali pozvanie na piatkové podujatie ako poďakovanie za prípravu Rozprávkového lesa a pôsobivé zážitky z cesty v ňom.

Čo dodať na záver - slová písané, či vyslovené veru nie sú dostatočným vyjadrením toho, čo sme všetci zúčastnení Týždňa detskej radosti zažili a prežívali počas každého dňa. Všetkým tým, ktorí majú na tom akýkoľvek podiel úprimne a zo srdca ĎAKUJEME. Investícia do hlbokých pozitívnych zážitkov má nevyčísliteľnú hodnotu, robí ľudí ľudskejšími, vnímavejšími, citlivejšími a posúva hranice poznania do širších medzí.  A to je hodnota, ktorú ponúka len skutočná ČLOVEČINA. Želám vám ju každému z nás.

Mgr. Jana Mácelová


 


Vytvorené: 4. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2017 13:51
Autor: