Navigácia

Obsah

Späť

P O Z V Á N K A Výbor Urbárskej a lesnej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Čelovce týmto oznamuje, že dňa 17.6.2022 /piatok/ o 17:00 hod.

pozvánka

Vyvesené: 18. 5. 2022

Dátum zvesenia: 3. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť