Navigácia

Obsah

Zmluvy

 

2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 001

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 001.jpg Stiahnuté: 140x | 11.12.2018

Dodatok k zmluve Telekom 2018 002

Dodatok k zmluve Telekom 2018 002.jpg Stiahnuté: 162x | 19.11.2018

Dodatok k zmluve Telekom 2018 001

Dodatok k zmluve Telekom 2018 001.jpg Stiahnuté: 155x | 19.11.2018

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 003

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 003.jpg Stiahnuté: 155x | 19.11.2018

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 002

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 002.jpg Stiahnuté: 146x | 19.11.2018

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 001

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 001.jpg Stiahnuté: 147x | 19.11.2018

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 003

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 003.jpg Stiahnuté: 152x | 19.11.2018

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 002

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 002.jpg Stiahnuté: 176x | 19.11.2018

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 001

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 001.jpg Stiahnuté: 342x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 006

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 006.jpg Stiahnuté: 538x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 005

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 005.jpg Stiahnuté: 165x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 004

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 004.jpg Stiahnuté: 155x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 003

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 003.jpg Stiahnuté: 116x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 002

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 002.jpg Stiahnuté: 134x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 001

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 001.jpg Stiahnuté: 172x | 19.11.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 013

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 013.jpg Stiahnuté: 116x | 19.11.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 012

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 012.jpg Stiahnuté: 131x | 19.11.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 011

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 011.jpg Stiahnuté: 134x | 19.11.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 010

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 010.jpg Stiahnuté: 132x | 19.11.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 009

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 009.jpg Stiahnuté: 135x | 19.11.2018

Stránka