Navigácia

Obsah

Zmluvy

 

2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 001

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 001.jpg Stiahnuté: 93x | 11.12.2018

Dodatok k zmluve Telekom 2018 002

Dodatok k zmluve Telekom 2018 002.jpg Stiahnuté: 108x | 19.11.2018

Dodatok k zmluve Telekom 2018 001

Dodatok k zmluve Telekom 2018 001.jpg Stiahnuté: 103x | 19.11.2018

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 003

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 003.jpg Stiahnuté: 111x | 19.11.2018

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 002

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 002.jpg Stiahnuté: 98x | 19.11.2018

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 001

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 001.jpg Stiahnuté: 94x | 19.11.2018

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 003

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 003.jpg Stiahnuté: 104x | 19.11.2018

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 002

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 002.jpg Stiahnuté: 121x | 19.11.2018

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 001

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 001.jpg Stiahnuté: 151x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 006

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 006.jpg Stiahnuté: 263x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 005

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 005.jpg Stiahnuté: 112x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 004

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 004.jpg Stiahnuté: 101x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 003

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 003.jpg Stiahnuté: 85x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 002

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 002.jpg Stiahnuté: 86x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 001

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 001.jpg Stiahnuté: 113x | 19.11.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 013

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 013.jpg Stiahnuté: 80x | 19.11.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 012

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 012.jpg Stiahnuté: 82x | 19.11.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 011

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 011.jpg Stiahnuté: 82x | 19.11.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 010

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 010.jpg Stiahnuté: 90x | 19.11.2018

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 009

Zmluva o poverení spracúvaním osobných údajov TOPSET Stupava 2018 009.jpg Stiahnuté: 85x | 19.11.2018

Stránka