Navigácia

Obsah

Zmluvy

 

2019

Priloha 6. Zmluva o dielo STEAM Čestné vyhlásenie prijímateľa týkajúce sa konfliktu záujmov

Priloha 6. Zmluva o dielo STEAM Čestné vyhlásenie prijímateľa týkajúce sa konfliktu záujmov.pdf Stiahnuté: 5x

Priloha 5. Zmluva o dielo STEAM Informácia o vysledku verejného obstarávania

Priloha 5. Zmluva o dielo STEAM Informácia o vysledku verejného obstarávania.pdf Stiahnuté: 3x

Priloha 3. Zmluva o dielo STEAM Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku

Priloha 3. Zmluva o dielo STEAM Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku.pdf Stiahnuté: 4x

Priloha 4. Zmluva o dielo STEAM Zoznam subdodávateľov

Priloha 4. Zmluva o dielo STEAM Zoznam subdodávateľov.pdf Stiahnuté: 3x

Priloha 1. Zmluva o dielo STEAM Rozpočet

Priloha 1. Zmluva o dielo STEAM Rozpočet.pdf Stiahnuté: 4x

Priloha 2. Zmluva o dielo STEAM časový a finančný harmonogram prác

Priloha 2. Zmluva o dielo STEAM časový a finančný harmonogram prác.pdf Stiahnuté: 3x

Priloha 8. Zmluva o dielo STEAM Stavebné povolenie

Priloha 8. Zmluva o dielo STEAM Stavebné povolenie.pdf Stiahnuté: 4x

Zmluva o dielo STEAM

Zmluva o dielo STEAM 2019.pdf Stiahnuté: 8x

Zmluva o poskytovaní služieb Komensky 2019

Zmluva o poskytovaní služieb Komensky 2019.pdf Stiahnuté: 19x

Zmluva o prenájme infomačných a reklamných tabúľ 2019

Zmluva o prenájme infomačných a reklamných tabúľ 2019.pdf Stiahnuté: 15x

Zmluva o vypožičke podperných domov 2019

Zmluva o vypožičke podperných domov 2019.pdf Stiahnuté: 18x

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z prostriedkov Dobrovolne

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z prostriedkov Dobrovolne.pdf Stiahnuté: 15x

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2019.pdf Stiahnuté: 25x

Zmluva o vykonaní mobilného triedneho výkupu odpadu a zberovej

Zmluva o vykonaní mobilného triedneho výkupu odpadu a zberovej .pdf Stiahnuté: 16x

Zmluva o dielo STEAM 2019

Zmluva o dielo STEAM 2019.pdf Stiahnuté: 31x

Zmluva MG PZS s.r.o. 2019

Zmluva MG PZS s.r.o. 2019.pdf Stiahnuté: 33x

Dodatok - IA MPSVR SR 2019

Dodatok - IA MPSVR SR 2019.pdf Stiahnuté: 24x

Stránka