Navigácia

Obsah

História

Prvá písomná zmienka o obci  sa datuje k roku 1260 / obec s názvom Chol/  iné pramene uvádzajú až rok 1277. Obec patrila k majetkom starého slovenského rodu Hont – Poznanovcov  v 13. storočí Štefanovi Lesenickému a Michalovi Nyékymu.  Začiatkom 14.storočia bola vlastníctvom Dobakovcov, ale v roku 1342 im kráľ odňal majetky nakoľko sa dopúšťali lúpeží a násilností. V druhej polovici 15. storočia sa majiteľom Čeloviec stal Marek Walt, ktorý od roku 1497 začal používať prímenie Čelovský. Obdobie 16. a 17. storočia bolo poznamenané plienivými  nájazdmi tureckých vojsk. Čelovce sa už v r. 1311 spomínajú ako kostolné miesto.

Ďaleká minulosť je spojená so susednou obcou Opava, aj keď písomné zmienky o obci Opava sa oproti Čelovciam oneskorujú takmer o storočie. Opava patrila otcovi Ďuromartinského kláštora a o Čelovce sa staral Michal Neky a Štefan Leszenczi už pred rokom 1262. Svoj chotár už vtedy označili chotárnymi kopcami /drevené stĺpy obmurované kameňmi s hlinenou výplňou/.Do roku 1923 bola obec začlenená do Hontianskej župy, po roku 1923 pripadla k okresu Modrý Kameň, v rokoch 1938 – 1960 bola obec pričlenená ku Krupine, od 1960 až po 1968 k Zvolenu a od roku 1968 patrí do okresu Veľký Krtíš.

Obdobie I. a II. svetovej vojny prežila obec bez väčších strát. Len na jar roku 1919 bola ohrozovaná vojskom maďarskej armády, ktorá obsadzovala pohraničné územie mladej Československej republiky.

V r. 1944 – 1945, keď sa II. svetová vojna chýlila ku koncu, obec Čelovce bola oslobodená bez najmenšieho poškodenia Červeno armádou 29.12.1944.

Veľkou škodou v období kolektivizácie bolo, že sa vyrúbalo množstvo starých ale plodiacich čerešní, nakoľko prekážali vytváraniu veľkých poľnohospodárskych celkov.  Podobný údel vtedy stihol aj novozaložené ovocné sady – jabloňový a čerešňový, ktoré síce neboli vyrúbané ale zanedbané.

Čelovce boli v minulosti tradičnou hontianskou dedinou s radovou potočnou zástavbou. Spôsob stavby bol veľmi jednoduchý. Vnútorné zariadenie pozostávalo z jednej izby , kuchyne a komory. Hospodárske a bočné staviská boli,. Stajňa, ovčienec, chlievy pre ošípané, pajty pre obilie a krmu. Pivnice sa stavali mimo obce a skladovali sa v nich zemiaky.

K historickým objektom v Čelovciach patria dva kostoly, ktoré sa nachádzajú v strede obce. Rímsko- katolícky kostol Nanebovzatia Panny Márie bol prestavaný v roku 1673, evanjelický a.v. kostol, postavený v barokovo- klasicistickom štýle bol postavený v roku 1793.