Navigácia

Obsah

O obci

Obec Čelovce v minulosti nazývaná aj Hontianske Čelovce, leží na juhovýchodnom okraji Krupinskej planiny v doline Čelovského potoka. Čelovský chotár susedí s chotármi obcí veľkokrtíšskeho okresu Hrušov, Vinica, Ďurkovce, Širakov a Opava, na severnej strane s chotármi obcí Drienovo, Čabradský Vrbovok, a Cerovo. Chotár tvoria vysoké rozrezané chrbty z andezitických tufitov vulkanického pôvodu. Je  odlesnený, len strmšie úbočia dolín a juhozápadná časť chotára je zalesnená bukovým a dubovým lesom. Značnú časť chotára pokrývajú lúky a pasienky. Má hnedé a ilimerizované pôdy.

malovane_mapy
MAPA: © Vydavateľstvo CBS
www.malovanemapy.sk

Obec Čelovce je vystavaná v údolí na oboch brehoch neveľkého potoka a zo všetkých strán je obkolesená vrchmi, ktoré u chránia pred silnými vetrami. K obci patria lazy na vzdialenejších pozemkoch. Obec leží na hranici dvoch  krajov a troch okresov. Prevažná časť obyvateľstva sa odpradávna zaoberala poľnohospodárstvom. Venovali sa pestovaniu poľných plodín, ovocia- najmä čerešní  a včelárstvu. Poloha obce, jej odľahlosť a veľké dochádzkové vzdialenosti nedávajú možnosti na výrazne zlepšenie a rozvoj.

 

K dnešnému dňu žije v obci 443 obyvateľov  z toho :

  •  od 0 – do 18 mesiacov                 10
  •  Od 18mesiacov – do 3 rokov     15
  •  Od 3 rokov – do 6 rokov              23
  •  Od 7 rokov – do 15 rokov           56
  •  Nad 16 rokov                                339


Status obce-001Status obce-002Status obce-003Status obce-004Status obce-005

Status obce-006Status obce-007Status obce-008Status obce-010Status obce-011