Navigácia

Obsah

Materská škola Zvedavé slniečka

Od 01.09.2012 bola  daná do prevádzky nová materská škola „ Zvedavé slniečka“

  • Riaditeľka MŠ : Mgr. Jana Mácelová
  • Pedagogický asistent : Katarína Stančíková
  • Prevádzková pracovníčka : Darina Števkovová

047/4883123047/4883123 047/4883123,                        

email : ms.celovce@gmail.com

 

mš

mš

mš