Navigácia

Obsah

Hoci Materská škola Čelovce je kvôli vírusu COVID 19 zatvorená, Zvedavé slniečka nezaháľajú ani doma.

Usilovne pracujú podľa pokynov, píšu, kreslia, maľujú.

Veľká vďaka patrí hlavne rodičom za ich trpezlivosť a pomoc pri plnení škôlkárskych úloh.

A keďže sviatky jari už klopú na dvere, prajeme všetkým pokojné Veľkonočné sviatky.

                                                                                                                        Kolektív MŠ ČELOVCE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20