Navigácia

Obsah

URBÁRSKA A LESNÁ  SPOLOČNOSŤ – POZEMKOVÉ SPOLOČENSTVO ČELOVCE

Urbárska a lesná spoločnosť-pozemkové spoločenstvo Čelovce bola zaregistrovaná do registra pozemkových spoločenstiev Okresného úradu Veľký Krtíš odbor pozemkový a lesný dňa 13.01 2014 pod číslom OU-VK-PLO-2014/00083-003 v zmysle zákona č. 97/2013 Zb.

 

 • Adresa sídla : Čelovce 94, 991 41 Čelovce
 • IČO : 42313163
 • Č. účtu : 5067363431/0900 Slovenská sporiteľňa
 • E MAIL: urbarcelovce@gmail.com
 • Výbor : 
  Predseda – Ing. Ľuboš Ďurovkin č. tel. 0903185017
  Podpredseda – Pavel Miška č. tel. 0905586774 
  Tajomníčka – Katarína Mayerová č. tel. 09054000072
 • Členovia výboru : Ing. Július Klesniak č. tel. 0905849028,  Ján Remiar č. tel. 0908126027
 • Dozorná rada: Miroslav Kresánek, JUDr.  Branislav Petroch, Jaroslav Krupa, Ing.   Dušan Sľuka, Ján Bukov

 

obrázek