Navigácia

Obsah

Poloha obce

Chotár obce je nepravidelný a kopcovitý. Nadmorská výška sa pohybuje v rozmedzí od 290 do 537 m n.m. Najvyššie položeným  miestom v okolí obce je Opavská hora / 577 m n.m/, ktorá sa nachádza na hranici s obcou Opava. V katastri obce sú najvyššie položenými miestami Šibeničná tabľa /500 m n.m./, Pustý hrad /470m n.m/, Rakytová hora /463m n.m/, Rožková / 452 m n.m/,Vlčí vrch/ 439 m n.m/,  Celková poloha chotára je 3 687 ha, čo je najväčšia katastrálna výmera v okrese Veľký Krtíš.