Navigácia

Obsah

Slávni rodáci

V obci Čelovce sa narodilo a pôsobilo niekoľko významných osobností.

  • Pavel Petrík – známy ako hudobný skladateľ, pedagóg a zbormajster. Narodil sa 27.9.1893 v Čelovciach, zomrel 12.2.1963 v Banskej Štiavnici. Je známym autorom operiet  zborov a menších skladieb, harmonizoval cirkevné chorály. Viedol robotnícky spevokol Sitno, založil Spevokol horehronských učiteľov.  Zbieral slovenské ľudové piesne z Hontu.
  • Juraj Bizov – narodil sa18.9.1895 a zomrel 15.4.1984 vo veku 89 v Čelovciach. Bol všestranne nadaný a pokrokový. Bol milovníkom divadla, pre ktoré zhotovoval aj kulisy. Ako prvé naštudoval hru Kamenný chodníček. Spolu s otcom  úspešne vyrobili pušný prach na rozbitie kameňov. Zaujímal sa o lietadlá. Určitú dobu zastupoval rychtára na národnom výbore.
  • Pavel Sekerka –  Narodil sa r. 1760 v Dolných Vrútkach Keď Čelovčania nadobudli náboženskú slobodu, povolali si ho za farára a 6.6.1784 bol vysvätený. V Čelovciach pôsobil plných 40 rokov. Bol horlivý, učenlivý a viedol cirkevníkov aj ku štepárstvu. Zomrel 9.3.1824