Navigácia

Obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov obce Čelovce.

Schválená 24.11.2022 na ustanovujúcom zasadnutí OZ v Čelovciach.

 

Zloženie Komisie:

Pavel Miška – predseda
Štefan Kováč – člen
Roman Kováč - člen