Navigácia

Obsah

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejných funkcionárov obce Čelovce.

Schválená 15.12.2014 na ustanovujúcom zasadnutí OZ v Čelovciach.

 

Zloženie Komisie:

Pavel Miška – predseda
Štefan Kováč – člen
Vasil Kováč - člen