Navigácia

Obsah

VZN

2006

Dodatok c.1 k VZN 10 2006 k bodu 5

Dodatok c.1 k VZN 10 2006 k bodu 5.jpg Stiahnuté: 184x | 29.08.2017

VZN 12 2006 - o poskytování dotácii a nenávratných finančných prispevkov

VZN 12 2006.7z Stiahnuté: 211x | 30.08.2017

VZN 13 2006 - o podmienkach poskytovania finačných príspevkov

VZN 13 2006.7z Stiahnuté: 192x | 30.08.2017

VZN 15 2006 - o miestach na vylepovanie volebných plagátov

VZN 15 2006.7z Stiahnuté: 186x | 30.08.2017

VZN 16 2006 - prevádzkový poriadok pre pohrebiska

VZN 16 2006.7z Stiahnuté: 182x | 30.08.2017

Dodatok c.2 k VZN 16 2006

Dodatok c.2 k VZN 16 2006.jpg Stiahnuté: 216x | 29.08.2017

2004

VZN 2 2004 - o miestnych poplatkoch

VZN 2 2004.7z Stiahnuté: 171x | 30.08.2017

VZN 4 2004 - o podmienkach chovu a držania zvierat

VZN 4 2004.7z Stiahnuté: 167x | 30.08.2017

VZN 8 2004 - o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN 8 2004.7z Stiahnuté: 164x | 30.08.2017

Stránka