Privítanie prváčikov na našej škole

Dnes je ten deň,  ktorý ste túžobne  očakávali. Niektorí s veľkou radosťou, iní možno s malými obavami. Ale určite s nedočkavosťou, čo nové vás  v škole čaká. Dobre si viem predstaviť, aké rôznorodé otázky ste so zvedavosťou kládli rodičom, starším súrodencom, kamarátom.

Ale ak ste mali obavy, či menší strach, pokojne ho nechajte doma. Všetci sme tu, aby sme podrástli. Nielen do výšky. Spoločne so  svojimi novými spolužiakmi sa pozriete do tajov počítania, písania, kreslenia…

Naučíte sa veľké množstvo užitočných vecí, dozviete sa o rôznych zaujímavostiach, budete vedieť o fantastických zlepšovákoch, o ktorých ste doteraz ani  netušili. Budete sa tvorivo hrať s kamarátmi, súťažiť so spolužiakmi, snažiť sa získať čo najlepšie známky a potešiť nielen seba, ale pochváliť sa aj rodičom a všetkým blízkym.

Zo svojej vlastnej skúsenosti viem, že nie vždy všetko vyjde ako si predstavujeme. Ale sme tu od toho, aby sme si navzájom pomáhali, vedeli si poradiť, prekonávali ťažkosti, spolu sa tešili, zlepšovali, objavovali. Veď práve škola, do ktorej od 1. septembra nastúpite, spolužiaci, ktorých spoznáte a nepochybne i noví  učitelia, vám  ukážu  nový svet, jeho možnosti, aby sme sa nestratili a našli si svoje miestečko na našej modrej planéte.

Milí už čoskoro prváčikovia,  budeme vám  držať palce vo vašom napredovaní, lebo vieme, čo všetko vás čaká. Verím, že škola vám splní všetky očakávania bez výnimky, budete sa tam radi stretávať a po pár rokoch si poviete,  „ veď načo som sa bál, veď škola je super!!!“

Týždeň detskej radosti 2017 v Čelovciach už po piaty krát

Zostali sme verní tradícii a opäť aj tento rok sme slávili sviatok detí výnimočnejšie.                                                 

1. jún – Medzinárodný deň detí sme prežili naozaj medzinárodne - vďaka celodennému výletu do Viedne. Po ceste tam deti naživo videli naše hlavné mesto, Bratislavský hrad, Dunaj, budovu parlamentu. Skúsený vodič autobusu nás previezol historickým centrom Viedne so zaujímavým sprievodným komentárom. Cieľovou stanicou bola viedenská ZOO pri letnom sídle monarchie Habsburgovcov – Schonnbrune. V nej strávili rodičia s deťmi väčšinu dňa a veru bolo čo obzerať. Úžasným zážitkom bola aj prechádzka a prehliadka parku v okolí zámku s nádhernými ukážkami šikovnosti, nápaditosti, vynaliezavosti a profesionality majstrov záhradníkov.                                                

Týždeň detskej radosti prebiehal od pondelka 5. júna do piatka 9. júna.                                                                                              

V pondelok deti prežili pocity a predviedli výkony športovcov počas Športového dňa. Skúšali svoje možnosti v rôznych športových disciplínach. Za účasť a dosiahnuté výsledky dostali jedlé „zlaté“ medaily a trvanlivé pochvalné diplomy.                                                                                                             

V utorok sa na chvíľu stali ozajstnými hasičmi vďaka návšteve a vystúpeniu členov jednotky  Okresného riaditeľstva Hasičského zboru z Veľkého Krtíša. Naozajstné prilby a oblek s nápisom „HASIČI“ ich premenili na malých hasičov, ktorí spájali hadice, krútili závitnice, držali ozajstné prúdnice a prúdom vody triafali a zrážali nastavené plechovky. Vrcholným zážitkom bolo prevezenie sa v naozajstnom hasičskom aute a prehliadka jeho vybavenia.  

V stredu si deti vyskúšali turistiku do okolia Čeloviec do časti zvanej „Noviny“. Všetci to zvládli na výbornú a presvedčili sa, že v prírode akékoľvek jedlo chutí naozaj výborne a bez zvyškov.                                       

Vo štvrtok prežili v Rozprávkovom lese dramatizáciu úryvkov niekoľkých rozprávok a plnili rôzne úlohy, ktoré im zadávali rozprávkové bytosti v podaní žiakov elokovaného pracoviska Čelovce ZŠ Veľká Čalomija. Cesta rozprávkovým lesom a najmä výkony všetkých zúčastnených stoja za osobitnú reportáž z tohto veľmi vydareného a hodnotného podujatia. Obzvlášť pôsobivou gradáciou bol záver rozprávkovej cesty, kde zúčastnených čakal na nádvorí sám kráľ v podaní starostu obce. Voviedol ich do svojho kráľovstva a osobne im porozprával stále aktuálnu rozprávku „O troch grošoch“.                          

V piatok si deti pochutnali na vlastnoručne opekaných špecialitách a pozerali na krásu Čeloviec z konského chrbta. Koník je overenou atrakciou pre deti v každom veku. Vozenie na ňom si užili aj školáci elokovanej triedy, ktorí spolu so svojimi učiteľmi prijali pozvanie na piatkové podujatie ako poďakovanie za prípravu Rozprávkového lesa a pôsobivé zážitky z cesty v ňom.

Čo dodať na záver - slová písané, či vyslovené veru nie sú dostatočným vyjadrením toho, čo sme všetci zúčastnení Týždňa detskej radosti zažili a prežívali počas každého dňa. Všetkým tým, ktorí majú na tom akýkoľvek podiel úprimne a zo srdca ĎAKUJEME. Investícia do hlbokých pozitívnych zážitkov má nevyčísliteľnú hodnotu, robí ľudí ľudskejšími, vnímavejšími, citlivejšími a posúva hranice poznania do širších medzí.  A to je hodnota, ktorú ponúka len skutočná ČLOVEČINA. Želám vám ju každému z nás.

Mgr. Jana Mácelová

 

 

Spoznávaj nepoznané, objavuj neobjavené

krásy Slovenska „ Čelovce“

 

Hont je región Slovenka, ktorý je v porovnaní s inými regiónmi ešte stále málo objavovaný. Poznajú ho síce znalci ľudovej kultúry Slovenka etnografi, či pamiatkári, ale tento región ešte stále nie je a ani tak skoro nebude cieľom dovoleniek a turizmu a preto je našim cieľom ukázať región Hontu aspoň takouto cestou.

     Čelovce – malebná dedinka, ktorá sa v minulosti nazývala Hontianske Čelovce sa nachádza na juhovýchodnom okraji Krupinskej vrchoviny, v doline Čelovského potoka s počtom obyvateľov cca 450 a rozlohou 3 687ha čo je najväčšia katastrálna výmera v okrese Veľký Krtíš.

Čelovce, Sucháň, Hrušov, Brhlovce,  Badáň, - dediny, ktoré predstavujú minulosť a súčasnosť daného regiónu a cieľom je pritiahnuť návštevníkov na krátku návštevu a ukázať im ako sa žilo voľakedy a ako sa žije dnes .

Návštevy turistov v týchto obciach môžete spočítať na jednej ruke v priebehu roka ale zato, keď už zavítajú, tak sú unesení a vo vytŕžení. A bolo tomu tak aj v jeden krásny májový deň, keď do malebnej dedinky Čelovce zavítali českí turisti priamo zo stovežatej Prahy. Hneď po príchode sa ich ujal sám starosta, ktorý ich privítal tak ako sa patrí „ chlebom a soľou a poprial im krásny  a ničím nerušení pobyt. Po privítaní si turistov vzala do parády p. Chovanová, ktorá ich oboznámila s priebehom programu. Od obecného úradu sa pomalým krokom pohli dedinou a ich prvé zastavenie bolo pri obhliadke a návšteve kostolíkov./ katolícky a evanjelicky/. Pomalým krokom sa presúvali do stredu dediny kde svoje umenie prezentoval p. Čičmanec, s praktickou ukážkou pri výrobe kočíkov a malou výstavkou svojich prác. Musím podotknúť, že p. Čičmanec je držiteľom značky „ Regionálny produkt HONT „/ produkt je certifikovaný a spĺňa kritérium originality, kvality, šetrnosti k prírode a jedinečnosti spojenej s regiónom Hontu /. Od jemnej práce s prútim sa celý sprievod pomaly presunul ku kováčskej dielni, kde pánom na slovo vzatým je umelecký kováč p. Pixiades, ktorý kováčskym náradím pracuje ako so slamkami. Aj p. Pixiades je podobne ako p. Čičmanec držiteľom značky „ Regionálny produkt HONT“. No a aká by to bola exkurzia, keby nemohli turisti navštíviť miestnu a vychýrenú pálenicu, no prinajmenšom trochu od veci. A tak sa návštevníci presunuli priamo do obecnej pálenice, kde im p. Benko presne vysvetli ako sa pálenka páli. Odborný výklad o pálení pálenky ukončili ochutnávkou tých najlepších vzoriek / a verte že boli prvotriedne/.  A aby turistom nie len chutilo ale bolo im aj veselo a do spevu o to sa postaral p. Kladivík ktorý svojou hrou na heligónke zaujal všetkých . Všetci účastníci exkurzie ale ešte netušili, že ich čaká zlatý klinec programu a to návšteva Ľudového domu. Tu sa dozvedeli a spoznali históriu a súčasnosť našej obce a mohli si dosýta vychutnať miestne špeciality ako sú lokše a pagáčiky, ktoré im v čelovských krojoch ponúkli p. Kladivíková, s jej dvoma dcérami a to Diankou a Anetkou . Všetci protagonosti  májovej exkurzie mimo turistov to je jasné prezentovali svoje práce, zručnosti a zábavu ako inak jedine v čelovských krojoch. Po trojhodinovom programe spojenom s ukážkami histórie a súčasnosti odchádzali českí turisti plní dojmov a zážitkov a pri odchode si už rezervovali nový termín návštevy a to v septembri t.r. Budeme sa tešiť.

 Máme za sebou jeden úspešný deň, ktorý by sa neuskutočnil, keby sa o to s elánom, láskou a ochotou nepričinili všetci, ktorí svoje práce, výrobky reprezentovali na vysokej úrovni sú to p. Chovanová, ktorá bola hlasom a sprievodkyňou, p. Čičmanec,- košikár p. Pixiades,- umelecký kováč p. Benko –správca pálenice, p. Kladivík – heligonkár, p.Mihaľkinová a p. Lekýrova – pečenie lokší p. Kladivíkova s dcérami Diankou a Anetkou a za to im patrí veľká vďaka. Ďakujeme.

 

 

Starosta obce Čelovce Ján Petroch

Výbor Urbárskej a lesnej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Čelovce, Čelovce 94, 991 41

IČO: 42313163, DIČ: 2024047894, č. účtu: Slovenská sporiteľňa 7509000000005067363431

 e mail: urbarcelovce@gmail.com, www.celovce.eu

P O Z V Á N K A

Výbor Urbárskej a lesnej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Čelovce  týmto oznamuje, že dňa

13.05.2017 o 14:00 hod.

sa bude konať Valné zhromaždenie

V Evanjelickom a.v. Zborovom dome v Čelovciach

 

PROGRAM:1, Prezentácia od 13:00 hod.

                2, Otvorenie a overenie uznášaniaschopnosti

                3, Voľba orgánov Valného zhromaždenia a schválenie programu

                4, Správa o činnosti výboru pozemkového spoločenstva

                5, Správa o činnosti odborného lesného hospodára

                6, Správa o činnosti dozornej rady pozemkového spoločenstva

                7, Prestávka

                8, Diskusia

                       9, Schválenie návrhu uznesenia                   

                10, Záver

                 11, Občerstvenie

 

Ing. Ľuboš Ďurovkin

Predseda výboru pozemkového spoločenstva

 

Poučenie:

1, Pre zjednodušenie výplaty podielov si prosím doneste číslo účtu.

2,V prípade, ak sa nemôžete Valného zhromaždenia zúčastniť osobne, môžete sa nechať zastúpiť na základe splnomocnenia.

3,Vo vlastnom záujme je účasť na Valnom zhromaždení nutná, z dôvodu prerozdelenia finančných prostriedkov podielnikov. V prípade nízkej účasti bude musieť byť zvolané nové Valné zhromaždenie.

 

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie OZ v Čelovciach v zmysle

§ 12/ost.1. citovaného zákona na deň.

 

02. marca  2017 t.j. vo štvrtok 1800 hod.  do sobášnej siene obce Čelovce s nasledovným programom:

 

 

 

PROGRAM   OZ

 

1.Otvorenie zasadnutia OZ

2.Určenie overovateľov zápisnice

3.Voľba návrhovej komisie

4.Prehodnotenie žiadosti o odkúpenie obecného majetku

5.Návrh dodatku č.1 k VZN č. 22/2016 „O nakladaní s komunálnymi 

  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Čelovce“

6.Informácia o zabezpečení kamerového systému v obci

7.Správa o vykonaných kontrolách za rok 2016

8.Rôzne a, plán zasadnutia OZ na rok 2017

        b, predloženie majetkového priznania starostu obce

           a kontrolórky obce

9.Diskusia    

10.Schválenie návrhu uznesenia OZ

11.Záver

 

Ján P e t r o c h

                                                                                               starosta obce

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie OZ v Čelovciach v zmysle

§ 12/ost.1. citovaného zákona na deň.

 

22.decembra 2016 t.j. vo štvrtok 1800 hod.  do sobášnej siene obce Čelovce s nasledovným programom:

 

 

 

PROGRAM   OZ

 

1.Otvorenie zasadnutia OZ

2.Určenie overovateľov zápisnice

3.Voľba návrhovej komisie

4.Správa o činnosti MŠ za rok 2016

5.Správa o činnosti TPS za rok 2016, správa o spustení NP POS

6.Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu – plán kontrolnej činnosti 

  na prvý polrok 2017

7.Odsúhlasenie rozpočtu na rok 2017/ 2018,2019/

8.Správa o činnosti samosprávy za rok 2016

9.Diskusia    

10.Schválenie návrhu uznesenia OZ

11.Záver

 

Ján P e t r o c h

                                                starosta obce

S prvým vdýchnutím mrazivého vzduchu a nesmelou vločkou skrytou v dlani spoznáte, že prichádzajú Vianoce....

Nastal čas, keď tie najvzácnejšie city ožívajú, aby aj v dušiach ľahostajných prebudili zvyšky dobra, ktoré často skrývame... Nielen v čas vianočný. Určite každý z nás pozná tie chvíle plné zhonu, ale aj chvíle plné neodmysliteľnej atmosféry . Snažíme sa svojim blízkym pripraviť čo najviac radostí a prekvapení. Tajomstvá pri chystaní darčekov vyvolávajú sladké napätie a netrpezlivé očakávanie. Zdobí sa vianočný stromček, balia sa darčeky, zo všadiaľ je cítiť vôňu škorice, mandariniek a sladkých dobrôt, na každom kroku sú počuť vianočné melódie a koledy...Je to príjemný pocit, však? Výnimočný čas Vianoc je čarovný, krásny a omamný. Je to dar z nebies. Dar ? Áno. Komu? Tým, pre ktorých stojí za to žiť. Prečo? Pre úsmev a objatie. Tíško prichádza tento zvláštny čas keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a známi, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme sa tešili z jedinečnej sily, ktorej hovoríme rodinné puto. Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky , úcty a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením , ako i dosahovaním vytúžených cieľov. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa , a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam kde sú skryté naše najtajnejšie túžby a želania. Už len pri pomyslení že veľký deň „D“ nám pomaly ale iste klope na dvere nás zahreje. Vianoce sú sviatkami lásky a pokoja. Preto by sa mal každý snažiť nájsť čas na svoju rodinu a blízkych a prejaviť im náklonnosť, lásku a úctu. Veď nie nadarmo sa hovorí, že láska je dar boží.
     S Vianocami prichádzajú nádej, viera a láska. Želám vám, aby všetky tieto dôležité veci stretli i vašu rodinu nielen počas týchto sviatkov, ale aj počas celého nového roka.

Mikuláš v MŠ ZVEDAVÉ SLNIEČKA (Čelovce)

,

Čelovce ......malebná obec na juhovýchodnom okraji Karpatskej planiny ,rozlohou najväčšia v katastri okresu Veľký Krtíš

Horúce dni sa pominú. Z lesa pomaly mizne veselý štebot vtákov, hmyz zalieza do úkrytov a les pustne. Do dolín sa vkradnú dlhé súmraky a ranné hmly zahalia les sivou záclonou. A keď sa neskôr hmla rozoženie, vynorí sa z nej farebná rozprávka odchádzajúceho leta.

Jeseň je čarovné obdobie plné farieb, dozrievajúcich plodov, ale aj zmien počasia. Je aj predzvesťou zimy, ktorá prináša do našich príbytkov pokoj a dni oddychu. Jeseň prichádza pomaly, po horúcich letných dňoch. .


Jeseň vplýva v istej miere aj na ľudí. Dni sú čoraz kratšie, slniečka menej a aj studený vietor začína vystrkovať rožky. Niektorí ľudia počas jesene upadajú do depresií a jesenného ničnerobenia.

Život človeka je sám o sebe pestrý a každého z nás postretli aj zlé dni naplnené trápením, smútkom a nezdarom, ako aj dni dobré veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrom je potrebné ďalej stavať, rozvíjať veci započaté a nebáť sa prekážok, ktoré určite počas nastúpenej cesty prídu. Aj samotná obec  prekonávala prekážky, ale tešila sa aj z dokončených diel a úspechov. A tých dokončených diel nebolo málo. Príchodom jesene sa život v našej obci nezastavil práve naopak. Práce, ktoré sme započali ešte počas leta dostavali v tomto období nový šat, menili sa nám pred očami. Veď diela, ktoré vykonávame konané pre svoju vlastnú potrebu a preto, aby život v našej malebnej obci bol stále krajší a lepší. Nový šat tak dostala naša stará garáž, ktorá si už svoje odžila a teraz sa hrdí novou strechou, novou fasádou a farbou, no proste super. Pre potreby všetkých občanov sme vystavali v obci nové obecné WC, ktoré budeme určite plne využívať najme pri oslavách našej obce.

K obohateniu kultúrneho a duchovného života prešli rekonštrukciou aj naše dva duchovné stánky a to evanjelicky a katolícky kostol, na opravách ktorých ste sa zaslúžili najme vy občania našej obce.  Dovoľte mi aby som poďakoval členom CZ za ich aktivitu a snahu. Ďakujme Pánu Bohu, že nám dáva obetavých ľudí a sily pre napĺňanie hrdého odkazu našich predkov.

Myslíte si, že zabúdame aj na tých najmenších alebo  nebodaj tých skôr narodených, veru nie. Tí malí ľudkovia našej obci si to užili najme pri lampiónovom sprievode, púšťaní balónov šťastia. Toľko rozžiarených očiek, a radosti na jednom mieste som už dávno nevidel, nehovoriac o  mikulášskom večierku, kde sa deti pretekali jedno pred druhým aby ukázalo ujovi Mikulášovi akí sú rozumní usilovní..... a pre tých skôr narodených ani na tých sa v našej obci nezabúda. Ako obec sme sa  zapojili do opatrovateľskej výzvy a opatrovateľky tým našim starkým a chorým občanom pomáhajú dožiť jeseň života krásne a dôstojne .

Dúfam, že aj vy občania, ste prežívali úspechy a všetky pozitívne udalosti, ako aj vykonané práce na zveľaďovaní obce s radosťou a záujmom. Pretože všetko sa robí pre zlepšenie a skvalitnenie života občanov, Vášho života v obci.

Využívam túto príležitosť poďakovať sa všetkým, ktorí akoukoľvek formou a mierou prispeli k zveľadeniu našej obce, obohateniu jej kultúrneho i duchovného života, pretože budúcnosť obce je hlavne v rukách jej občanov.

 

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie OZ v Čelovciach v zmysle

§ 12/ost.1. citovaného zákona na deň.

 

29.novembra 2016 t.j. v utorok 1700 hod.  do sobášnej siene obce Čelovce s nasledovným programom:

 

 

 

PROGRAM   OZ

 

1.Otvorenie zasadnutia OZ

2.Určenie overovateľov zápisnice

3.Voľba návrhovej komisie

4.Odsúhlasenie Registratúrneho poriadku obce

5.Návrh rozpočtu obce na rok 2017/2018,2019/

6.Oboznámenie s projektom „ Národný projekt Podpora opatrovateľskej

  služby

7.Odmeny poslancov OZ a starostu obce

8.Diskusia

9.Schválenie návrhu uznesenia OZ   

10.Záver

 

Ján P e t r o c h

                                                starosta obce

Čarovná jesenná pohoda v obci Čelovce 2016

 

Je tu jeseň. Napriek slnečným lúčom, ktoré ešte z posledných síl svietia na našu zem, je viac chladných, zamračených, sychravých a daždivých dní, ktoré nikomu nepridávajú na optimizme. Zem postupne vydala svoje plody a ukladá sa k zimnému spánku. Začiatok jesenného mesiaca november sa spája so spomienkou na našich blízkych, či známych, ktorí už nie sú medzi nami

Jesenné sviatky Všetkých svätých a Pamiatky zosnulých nás pobádajú ku milým spomienkam. Lebo človek je tvor mnohokrát žijúci a čerpajúci zmysel z vlastných spomienok a zo spomienok svojich blízkych.

A je chvályhodné, že na tie zlé zabúdame a uchovávame si v pamäti len tie dobré, krásne a nádherné. Lebo zloba v človeku je negatívnym prvkom. Prirodzenosťou človeka je tešiť sa, ale aj smútiť. Aby sa hladina radosti a smútku v nás vyrovnala, aby boli tieto city vo vyváženosti práve v čase, keď svetla je už pomenej, ulice Čeloviec po piatykrát zaplavili svetlá lampiónov.

Konec formuláře

Ako sa zdá, čaro lampiónov vôbec nevymrelo, práve naopak. Zraz rodičov a detí sa konal pred obecným úradom o 17.00 hodine, kedy sa už pekne zotmelo, pričom zároveň vynikli aj rozmanité lampióny. Ideálne poveternostné podmienky naznačovali, že to bude zároveň aj krásna prechádzka v spoločnosti detí a rodičov.

No a prečo sú lampióny šťastia v poslednej dobe aj u nás také populárne? A prečo ľudia na celom svete podľahli kúzlu týchto žiariacich lucerien? Z jednoduchého hľadiska. Vraj preto, že keď lampión stúpa k nebu, odnáša so sebou ich bolesť, smolu, problémy a trápenia.

Aj keď sa o tomto čase viac zameriavame na melanchóliu, nostalgiu, spomínanie na mŕtvych, ktoré sú spojené s návštevami cintorínov, kde naši blízki odpočívajú v pokoji, vždy je treba nájsť si čas aj na to krásne, veselé a príjemné. A svetielka všetkých lampiónov, ktoré rozsvietili našu obec patrili tým našim blízkym, ktorí už nie sú s nami ale stále ich nosíme hlboko v srdci.

Venujme im tichú spomienku.

 

Od 01.11.2016

 

                                    Ján Petroch

Starosta Obce Čelovce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Čelovce dňa:30.09.2016

 

 

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie OZ v Čelovciach v zmysle

§ 12/ost.1. citovaného zákona na deň.

 

6.októbra 2016 t.j. vo štvrtok 1700 hod.  do sobášnej siene obce Čelovce s nasledovným programom:

 

 

 

PROGRAM   OZ

 

1.Otvorenie zasadnutia OZ

2.Určenie overovateľov zápisnice

3.Voľba návrhovej komisie

4.Správa nezávislého audítora Obecnému zastupiteľstvu obce Čelovce

  o overení účtovnej závierky k 31.12.2015

5.Vyučtovanie „ Oslavy dňa obce „ 27.08.2016

6.Návrh VZN č. 22 „ O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými 

  stavebnými odpadmi na území obce Čelovce

7.Informácia a kalkulácia na bezpečnostné kamery v obci

8.Rôzne: a, Informácia „ Prestavba obecnej garáže“

         b, Informácia „ Výstavba verejného WC „

9.Diskusia    

10.Schválenie návrhu uznesenia OZ

11.Záver

 

Ján P e t r o c h

                                                                                             starosta obce

„TVORILKOVO“ – remeselno – vzdelávací tábor pre deti v Čelovciach

 

            V dňoch 22.-26.augusta 2016 sa v našej obci Čelovce uskutočnil denný remeselno – vzdelávací tábor pre deti „TVORILKOVO“. Po týždni plnom nových skúseností, radosti, zábavy a priateľstva by sme sa radi s našimi zážitkami podelili aj s Vami.

            Naše „TVORILKOVO“ bolo realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky program „Kultúra národnostným menšín 2016“, s podporou Obecného úradu v Čelovciach, s neoceniteľnou pomocou Kultúrneho spolku Victoria Želovce, Mgr. Anity Galčíkovej a Evanjelickej cirkvi a.v., ktorá nám poskytla priestory miestneho Zborového domu.

            Do tábora sa prihlásilo veľa detí z našej obce, ale aj prázdninujúce deti z iných obcí, no zúčastniť sa ich mohlo len 30. Od pondelka do piatku sme mali veľmi bohatý program. Pondelok sme si nazvali „Papierové šialenstvo“. V rámci tvorivých dielní mali deti možnosť vyskúšať si rôzne výtvarné techniky: servítkovú techniku – decoupage, Quilling techniku -  práce s papierom. Decká vytvorili množstvo hodnotných výtvarných prác a venovali sa aj technike vypaľovania do dreva. Prostredníctvom KS Victoria nás svojou návštevou potešila slečna Rita Hívešová, ktorá sa spolu so svojim kolegom trpezlivo deťom venovali pri rôznych kreatívnych aktivitách. V utorok sme začali spoznávať tradičné remeslá našich predkov. Navštívil nás p. Janko Čičmanec, ktorý s veľkým nasadením, ale predovšetkým láskavou trpezlivosťou zasväcoval deti umeniu košikárstva. S väčšou, či menšou pomocou si deti domov odniesli aspoň jeden vlastnoručne upletený košík. Striedavo však mali možnosť vyskúšať si aj umenie a náročnosť tkáčskeho remesla. Na skutočných krosnách ich tomuto umeniu zaúčali manželia Kukučkovci z Bátorovej. V stredu nás všetkých svojou prítomnosťou potešil a poctil p. Vladimír Kurčík z Obeckova so svojím hrnčiarskym umením. Je pravdou, že k hrnčiarskemu kruhu si deti spočiatku sadali s veľkým rešpektom a strachom, no znovu pod trpezlivým a hlavne veľmi profesionálnym vedením pána Kurčíka sa všetkým deťom podarilo vytvoriť krásne misky, tanieriky, či krčiažky. Vo štvrtok sme znovu strávili veľa tvorivých chvíľ pod vedením Janka Čičmanca. Deti si dokončili v utorok nedokončené práce a tí šikovnejší sa odhodlali aj k náročnejším košíkom. V priebehu dňa sme sa postupne vystriedali v kováčskej dielni p. Jána Pixadesa. Tu sme sa všetci veľmi čudovali, ako železo v rozpálenej vyhni mäkne a ako ľahko sa s ním dá pracovať. Šikovné ruky pána majstra vystriedali ruky našich detí a tým odvážnejším sa aj podarilo privoňať k tomuto náročnému chlapskému remeslu a vymajstrovali niekoľko kováčskych výrobkov.      

            Počas celého týždňa všetky naše tvorivé činnosti striedali rôzne spoločenské hry a súťaže a keďže bolo krásne letné počasie, aj rôzne športové aktivity na obecných ihriskách.

            Naše celotýždňové „TVORILKOVO“ sme v piatok zavŕšili vo Veľkej Čalomiji. Tam sme vďaka vedeniu a pedagógom Základnej školy internátnej vo Veľkel Čalomiji prežili super deň. Na člnkoch sme sa všetci previezli po rieke Ipeľ, pochutili sme si na opekaných špekáčikoch a verte, že sme sa mali o čom rozprávať.

                        Čo na záver? Deti boli úžasné, každý deň sa všetkých aktivít zúčastňovali v plnom počte a prišli nás pozrieť a čo – to vytvoriť aj ich spolužiaci a kamaráti. Aj vďaka odbornému a pedagogickému dozoru Mgr. Janky Klimovej a Martiny Kováčovej deti odchádzali denne domov plné zážitkov, priateľstva, radosti a očakávania ďalšieho dňa. Celé „TVORILKOVO“ malo do minutky nabitý program plný fantázie, kreativity, zábavy a smiechu. Spolu sme tvorili, hrali sa, ale aj učili a spoznávali nové, aj rokmi zabudnuté veci. Zostáva nám veriť, že podobná tvorivá a veselá atmosféra a nálada deťom vydrží po celý školský rok a určite sa všetci tešíme na ďalšie „TVORILKOVO“.

 

                                                                                  Mgr. Janka Klimová

 

Deň obce 27.september 2016

 

Milí Čelovčania, Vážení hostia, prítomní

Naša Obec Čelovce je krásna nielen polohou a  jej okolím, pekne upravenými domami, ale hlavne dobrými, skromnými a pracovitými ľuďmi. 


Ján Amos Komenský povedal:

„Nesľubuj, že vykonáš,
nehovor, že si vykonal,
ale ponechaj svoje skutky,
aby hovorili za teba.“
 
Slávnostný deň, slávnostná chvíľa. Čas beží rýchlo a človek s ním, a preto si neuvedomujeme tú závratnú rýchlosť, ktorá sa nedá ničomu prirovnať.
Neexistuje vyššia pocta vo verejných službách, ako slúžiť svojim spoluobčanom cez inštitút miestnej samosprávy a byť odmenený za predchádzajúce služby spokojnosťou občanov.
Ľudia nás budú hodnotiť nie podľa reči, ale podľa skutkov. A tých  bude potrebné vykonať veľmi veľa. Nie len pri budovaní obce v jej skrášľovaní, v medziľudských vzťahoch, ale i pri upevňovaní hrdosti na ňu, na organizačnú prácu, na vlastný prehľad, dôraz na vzdelávanie, kultúru – osvetovú prácu, na našu mládež. Nech je srdcovou záležitosťou nás všetkých s podporou a pomocou našich občanov. Želajme si navzájom zdravie, silu a vytrvalosť, spokojnosť v našich rodinách, ale hlavne u občanov, našich voličov.
 

Stará múdrosť hovorí:

„Čo robíš, rob múdro a pozeraj na cieľ. „
Rob to s láskou.
 

Dovoľte mi aby som z tohto miesta aspoň v krátkosti spomenul, čo sme v našej obci za posledných 5 rokov spravili a čo ešte máme v pláne. Podarilo sa nám v krátkej dobe vybudovať naraz nie len viacúčelové ihrisko ale aj detské ihrisko, ktoré využívajú najmä deti z našej materskej škôlky Zvedavé slniečka, ktorú sme založili v roku 2012 a do ktorej deti z láskou a nadšením chodia. Veľké úsilie sme vynaložili aj pri zrekonštruovaní verejného osvetlenia, ktoré už malo svoje roky a postupom času dosluhovalo, dobudovali sme pokrytie verejného rozhlasu, takže teraz nás je počuť aj na tých najneprístupnejších miestach. Svoj- pomocne a najmä s pracovníkmi, ktorí sú zamestnaní cez menšie obecné služby upravujeme priestranstva/ osadenie lavičiek, výsadba zelene, nové informačné tabule/, vykonala sa dostavba kultúrneho stánku, /amfiteátra/ za ktorý sa nemusíme hanbiť, a ktorý nám návštevníci obce aj tak trochu závidia, na čo sme aj patrične hrdí. Nový šat už po rokoch dostal aj Obecný úrad, kde boli vymenené okná a dvere , opravou prešlo aj Komunitné centrum a Evanielicky zborový dom. V roku 2014 pani farárka Kukulová nám posvätila vynovený duchovný stánok, ktorý prešiel úplnou rekonštrukciou. Momentálne a to ste si určite všimli prebieha kompletná rekonštrukcia obecnej garáže. Naša obec sa zapojila už aj v minulosti do rôznych projektov, ktoré nám pomohli znížiť nezamestnanosť v našej obci a robím všetko preto aby sme  tento trend stále zvyšovali. Cez rôzne projekty boli na obci zamestnaní 14 občania a momentálne cez projekt Šanca na zamestnanie pracujú 4 občania. V novembri roku 2014 sme spustili dlho očakávanú web stránku www.celovce.eu, kde nájdete  všetko dôležité o diani obci s množstvom fotagrafií.

Našu obec vi­dím ako miesto s veľ­kým po­ten­ciá­lom a my všetci jej ob­ča­nia máme zod­po­ved­nosť za to, aby bol vy­užitý čo naj­lep­šie. Úlo­hou nás všet­kých je chrá­niť a roz­ví­jať de­dič­stvo, ktoré nám tu za­ne­chali naši ot­co­via či pra­ot­co­via. Na obec­nej pôde sa sna­žíme túto po­vin­nosť spolu s po­slan­cami , členmi komisií obecného zastupiteľstva, všetkými zložkami obce a pra­cov­ní­kmi obec­ného úradu pre­mie­tať do kon­krét­nych či­nov, aby sa nám tu každý deň žilo lep­šie, po­hodl­nej­šie a kul­túr­nej­šie a bolo tu dobre najmä tým, kto­rým táto obec pri­rá­stla k srdcu a kto­rým ne­os­táva ľa­hos­tajný jej ďalší roz­voj a sú ochotní po­môcť pri rie­šení kaž­do­den­ných prob­lé­mov.
 

Milí Čelovčania, všetko to čo som tu dnes vymenoval, je práca nie len moja ale práca celého zastupiteľstva, pracovníkov obecného úradu a najmä Vás všetkých. Nikdy som nebol na dlhé reči a pomaly mi vysýcha v hrdle tak mi záverov dovoľte, aby som Vám poprial príjemne strávený deň plný zážitkov a dobrej  zábavy.

M E T O D I C K É   Z D R U Ž E N I E  v materskej škole

 

15. júna 2016 v Materskej škole v Čelovciach sa konalo zasadnutie metodického združenia (ďalej len MZ) materských škôl južnejšej časti nášho okresu, ktoré združuje 13 materských škôl z obcí:                       Bátorová, Čebovce, Čelovce, Dolinka, Lesenice, Nenince, Opatovská Nová Ves, Príbelce, Slovenské Ďarmoty, Širakov, Veľká Čalomija, Záhorce, Želovce.

MZ je poradný a iniciatívny metodický orgán riaditeliek MŠ. Vykonáva svoju pôsobnosť prostredníctvom svojich zasadnutí, ktoré poskytujú priestor na výmenu pedagogických skúseností, ukážky tvorivosti a nápadov pedagogických zamestnancov, odborno – metodickú pomoc, tímové riešenie pedagogických problémov a sú zdrojom kvalifikovaných informácií.

 Zasadnutia prebiehajú podľa ročného plánu a konajú sa striedavo na jednej zo združených MŠ.

Program zasadnutia MZ v Čelovciach:

  1. Otvorenie, privítanie, odsúhlasenie programu
  2. Praktická ukážka práce s deťmi – prezentácia učiteľky a asistentky učiteľky
  3. Kontrola uznesenia zo zasadnutia MZ konaného 15. 01. 2016 v MŠ Dolinka
  4. Rozhovor k odborno – pedagogickým témam, spätná väzba na praktickú ukážku
  5. Prerokovanie doplneného Školského poriadku MŠ Dolinka
  6. Prijatie u starostu obce

 

Vážení pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení, milé dámy prítomní.

Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil  na pôde Obecného    úradu Čelovce.

      Pred štyrmi rokmi ma pani riaditeľka oslovila, či by nebolo možne a celej dedine prospešné založiť materskú škôlku. Dlho som váhal, lebo s takýmto niečím som nemal skúsenosti ale plne som dôveroval pani riaditeľke., ktorá ma svojimi argumentami úplne presvedčila a 25. augusta 2012 sme slávnostne otvorili našu prvú materskú škôlku na území našej malej obce. Od 1. septembra 2012 škôlka „ Zvedavé slniečko“ otvorila svoje brány našim najmenším obyvateľom. Aj keď dnešná doba nie je naklonená snom, náš sen o fungovaní materskej škôlky sa stal skutočnosťou a môžem hrdo povedať, že z našich malých špuntov vyrastajú deti pripravené na 100% do života, čo je veľkou zásluhou najmä pani riaditeľky a pedagogických pracovníkov, ktorí svoju prácu vykonávajú na maximum.  Všetci vieme že naša obec má cca 60%  zastúpenie rómskej komunity a aj škôlku navštevujú najmä rómske deti, ktoré bolo treba učiť tie najzákladnejšie veci./ základné hygienické návyky, správne stolovanie, vyjadrovanie a pod./

Vážení prítomní,

      o tom že práca pedagóga je náročná vieme všetci, aj to že pokiaľ sa učiteľ nevloží do svojej práci aj srdce tak potom to nemá zmysel. To, že naši najmenší sú naozaj šikovní, rozumní Vás určite presvedčila aj návšteva našej škôlky.

Ďakujem Vám všetkým za doterajší zodpovedný a profesionálny prístup k práci, za ľudský postoj a veľkorysé srdce pri plnení náročných úloh priameho výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj pri plnení všetkých ostatných prác súvisiacich s vašou pracovnou náplňou. Želám Vám veľa zdravia, pohody, lásky a tvorivých síl do ďalšieho života.

  1. Rôzne, diskusia
  2. Návrh, schválenie uznesenia
  3. Záver

 

P O Z V Á N K A

 

Podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho zmien a doplnkov zvolávam riadne zasadnutie OZ v Čelovciach v zmysle

§ 12/ost.1. citovaného zákona na deň.

 

16.júna 2016 t.j. vo štvrtok 1800 hod.  do sobášnej siene obce Čelovce s nasledovným programom:

 

 

PROGRAM   OZ

 

1.Otvorenie zasadnutia OZ

2.Určenie overovateľov zápisnice

3.Voľba návrhovej komisie

4.Záverečný účet obce Čelovce za rok 2015

5.Výročná správa obce Čelovce za rok 2015

6.Informácia o návrhu prestavby nebytovej budovy „ Garáž“

7.Oboznámenie s projektom „ Zberný dvor v obci Čelovce „

8.Deň obce Čelovce 27.08.2016  / príprava , program/

9.Rôzne : a, Dobrovoľnícke služby 01.06.2016 – 30.11.2016

        b, AČ od 01.07.2016 – 31.12.2016

        c, Informácia o oprave cestnej komunikácie III/526005

10.Diskusia

11.Schválenie návrhu uznesenia

12.Záver

 

Ján P e t r o c h

                                                           starosta obce

Výsledok hodnotenia obce NiS SR

V prílohe si môžte stiahnuť dokument hodnotenia obce Čelovce

hodnotenie obce Celovce NiS SR.pdf (2029797)

Výbor Urbárskej a lesnej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Čelovce, Čelovce 94, 991 41

IČO: 42313163, DIČ: 2024047894, č. účtu: Slovenská sporiteľňa 7509000000005067363431

 e mail: urbarcelovce@gmail.com, www.celovce.eu

P O Z V Á N K A

Výbor Urbárskej a lesnej spoločnosti – pozemkové spoločenstvo Čelovce  týmto oznamuje, že dňa

7.5.2016 o 15,00 hod.

sa bude konať Valné zhromaždenie

V Evanjelickom a.v. Zborovom dome v Čelovciach

 

PROGRAM:   1, Prezentácia od 14,00 hod.

                          2, Otvorenie

                          3, Voľba orgánov Valného zhromaždenia

                          4, Správa o činnosti výboru pozemkového spoločenstva

                          5, Správa o činnosti odborného lesného hospodára

                          6, Správa o činnosti dozornej rady pozemkového spoločenstva

                          7, Prestávka

                          8, Diskusia

                       9, Schválenie návrhu uznesenia                   

                        10, Záver

                        11, Občerstvenie

Ing. Ľuboš Ďurovkin

Predseda výboru pozemkového spoločenstva

 

Poučenie:

1, Pre zjednodušenie výplaty podielov si prosím doneste číslo účtu.

2,V prípade, ak sa nemôžete Valného zhromaždenia zúčastniť osobne, môžete sa nechať zastúpiť na základe splnomocnenia.

3,Vo vlastnom záujme je účasť na Valnom zhromaždení nutná, z dôvodu prerozdelenia finančných prostriedkov podielnikov.  V prípade nízkej účasti bude musieť byť zvolané nové Valné zhromaždenie.

 

V prípade, ak nemôžete splnomocniť žiadnu vhodnú osobu môžete splnomocniť niektorého člena výboru.

Výbor Urbárskej a lesnej spoločnosti Čelovce:

 Ing. Ľuboš Ďurovkin, Líška 2495/2, 96301 Krupina

 Pavol Miška, Čelovce 94, 99141

 Katarína Mayerová, 29 augusta 25, Banská Bystrica 97401

 Ing. Július Klesniak, Bystrický rad č.1, Zvolen 96001

 Ján Remiar, Čelovce 160, Čelovce 99141

Fašiangový sprievod

Ani sme sa nenazdali a po vianočnom období nám pomaly klope na dvere Veľká noc. Ešte pred ň

ou je tu však  obdobie fašiangov. To každoročne trvá od príchodu Troch kráľov až do polnoci pred popolcovou stredou. Už od nepamäti sa toto obdobie spája s ľudovou zábavou, výborným jedlom a pitím. Fašiangy sú obdobím, ktoré sa začína deň po Troch kráľoch (7.1.) a končí sa pohyblivým utorkom (tohto roku 9.2.2016) pred Popolcovou alebo tzv. škaredou....stredou.

Fašiangové obdobie nie je len o plesových róbach ale aj o zvykoch a tradíciách. Tie sa doteraz zachovávajú najmä na dedinách. Toto prechodné obdobie medzi zimou a jarou  sa nesie v radostnom duchu. V každej časti Slovenska sú však zaužívané iné zvyky a tradície. V jednom sú však rovnaké. Dobrá zábava a výborné jedlo nesmú chýbať ani na jednom stole. Podstatou fašiangových osláv je tancovanie, maškarné odevy a rôzne sprievody.

Podľa dĺžky fašiangového obdobia sa rozlišovali krátke a dlhé fašiangy. Žartovne sa hovorilo, že keď je krátky fašiang, vydajú sa aj škaredé dievčatá.

Fašiangy predchádzajú veľkonočnému pôstnemu obdobiu (začínajú sa na Troch kráľov a končia sa Popolcovou stredou). V minulosti ako aj dnes sú obdobím veselosti a hodovania, vyvrcholením ktorého je fašiangová zábava s maskami vyjadrujúcimi „svet naruby“, v ktorom sa búrali spoločenské bariéry.

Fašiangy boli  v minulosti najmä obdobím, kedy sa jedli  kalorické jedlá, aby sa pred pôstom ľudia dobre najedli. Hoci sa ľudia stravovali veľmi  striedmo, práve počas obdobia fašiangov bolo dobre sa najesť dovolené. Tradičnými jedlami boli šišky, fánky, pampúchy, rôzne záviny, či zabíjačkové špeciality.  Dnes sa začínajú fašiangy, symbolizujú čas roztopaše a zábavy.

Dovoľte mi záverom popriať Vám veselú zábavu a príjemne schválené chvíle.

 

Obec Čelovce,

Vás pozýva na Fašiangový sprievod dňa 09.02.2016 o 15,00 hod pri obecnom Amfiteátri

Od Fašiang do Veľkej noci,       
vinšujem vám kratšej noci,
cez deň slnka teplého
a zdravíčka pevného!
Fašiangy sa krátia,
viac sa už nevrátia!

Vianočný príhovor

Milí spoluobčania dovoľte mi prihovoriť sa k Vám v čase najkrajších sviatkov pokoja, lásky a porozumenia v deň štedrého večera.

Vianočné sviatky sú obdobím, na ktoré netrpezlivo čakáme, lebo ich čaro

a výnimočnosť nás napĺňajú pocitmi šťastia, pohody a harmónie.

Atmosféra týchto dní je plná spomienok i očakávaní, nič nie je bežné ani

všedné , napriek tomu, že Vianoce sú každý rok, ich okúzľujúce čaro sa

nedá ničím nahradiť ani napodobniť.

Vianoce sú obdobím, keď sa každý snaží byť s blízkymi, keď si uvedomujeme silu priateľstva, lásky , úcty a obetavosti. Pre každého z nás je dôležité, aby sa dni napĺňali spokojnosťou, ľudskou spolupatričnosťou, osobným uplatnením , ako i dosahovaním vytúžených cieľov. Vianočný čas má svoje neopísateľné čaro pre každého, kto sa nepozerá iba očami, ale i srdcom, a je príležitosťou zastaviť sa , a pozrieť sa do hĺbky svojej duše. Tam kde sú skryté

naše najtajnejšie túžby a želania.

V tento sviatočný čas si viac ako inokedy uvedomíme, že napriek dospelosti v každom z nás drieme kúsok malého dieťaťa, ktoré netrpezlivo čaká na nádherne pripravený štedrovečerný stôl, voňavú kapustnicu, žiarivý stromček

a darčeky, ktoré nás pod ním čakajú.

Vianočné sviatky – čas radosti , vychutnajme si ich so všetkým čo k nim patrí..

Vo svojom mene ako i v  mene obecného zastupiteľstva a  pracovníkov obecného úradu, chcem pozdraviť  našich občanov .

Milí spoluobčania,

chcem Vám všetkým poďakovať za pomoc a podporu pri budovaní našej obce.

Prajem Vám všetkým ešte raz požehnané a príjemné prežitie vianočných sviatkov, nech ticho Vianoc Vás všetkých naplní pravým pokojom ,radosťou , láskou, zdravím a božím požehnaním po celý Nový rok

Zajtra príde Mikuláš

Zajtra príde Mikuláš, veľa darov dá nám. Deň sa ukryl do noci, čože bude vo vreci? Čo do okna zavesí? Zatiaľ iba hádam...

Večer príde Mikuláš, už sa teším veľmi. V rukách drží opraty, ak cestou nič nestratí, tak sa čakať oplatí. Je to pravda, ver mi!

Práve vchádza mikuláš, vraví: "Poď sem bližšie!" Mikluláš je dobrý kráľ, každému dá, čo si prial. O chvíľu zas pôjde v diaľ. O rok znova príde...

Lampionový sprievod 29.10.2015

Milé deťúrence, už druhý krát sme sa zišli aby sme spojili príjemné s užitočným a prešli sa našou malebnou dedinkou s lampiónami v rukách. Vidím na vás, že už ste všetci nedočkavý a chcete si zapáliť sviečočku vo svojich lampiónoch. Ale predtým vám položím jednu otázku. Viete prečo sme sa tu dnes zišli a ideme zapáliť lampióny a balóny šťastia? Je to prejav dobrej vôle, konania dobra a prinášania svetla do života všetkých ľudí.

Tak poďme zapáliť sviečky, rozžiariť lampióny a vybrať sa na náš malý lampiónový sprievod, ktorý zakončíme vypustením balónov šťastia s vašimi želaniami. Prajem nám príjemnúp zábavu.

 

 
 
 
     

 

Odovzdávanie hasičského auta pre DHZ v Čelovciach

16.10.2015

Slávnostné odhalenie Slovenského dvojkríža

 

Vážení hostia. Drahí vrstovníci a rodáci,

 

       dnešný deň je pre nás, ktorí sme sa tu

v rodnej obci stretli, naozaj vzácnou príležitosťou, aby sme si

aspoň v duchu premietli, čo sme prežili, aby sme zalistovali

každý v knihe svojho života a na jej stránkach si prečítali, akú

sme si ju vlastne napísali, a aby sme sa pritom zamysleli aj nad

tým, čím sme prispeli do tej spoločnej.

       Určite mi dáte všetci za pravdu, že žijeme veľmi rýchly život. Dni, týždne, mesiace striedajú sa ako okamihy. Je preto veľmi dobré, že aspoň z času na čas sme ochotní spomaliť svoj krok, že aspoň niekedy vyhovieme prosbe našej duše a chceme pobudnúť v spoločnosti krásnych myšlienok. Azda dnešná slávnosť nás prinúti na chvíľu sa vrátiť v spomienkach do minulosti, pripomenúť si svoje detstvo, školské časy, lásky z mladosti, chvíle prežité tu, medzi svojimi najbližšími.

       V týchto dňoch sme oslavovali presne 755. rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci,  29. augusta -71. Výročie SNP, , 1. September – 23. Výročie Deň ústavy
Pri tejto príležitosti si vás dovolím privítať, milí rodáci, hostia, priatelia, v obci Čelovce, a rád by som Vás  v svojom mene, ale najmä v mene miestneho odboru Matice Slovenskej pozval vzdať hold našej krajine, nášmu krásnemu a milovanému Slovensku.

 

Teda, buďte nám vítaní....
 

Aká si mi krásna,
ty rodná zem moja!
Krásne i tie hory,
kol teba čo stoja;
krásno i to nebo
nad tými horami:
žehnám ťa, vítam ťa
vďačnými slzami.

 

Milí Čelovčania, vážení hostia, rodáci, vrstovníci, v poslednej dobe narastá záujem o naše historické počiatky a osudy, tradície a symboly spojené so zrodom nášho národa a štátu.

Mnohé národy a štáty si vieme predstaviť a priblížiť vďaka symbolom, s ktorými sú spájané. Čo je ale symbolom Slovákov a Slovenska? Zdá sa však, akoby sme ešte nenašli symbol, ktorý by nám bol vlastný, a pod ktorým by si súčasne iné európske národy predstavili nás a iba nás. A predsa taký symbol existuje. Máme ho všetci priamo pred očami.

 Dvojkríž je naším najvzácnejším klenotom. Stál pri zrode nášho národa, našej kultúry, štátnosti i našej viery. Dvojkríž, pod ktorým stojíme, je súčasťou nášho národného symbolu - štátneho znaku. Symbolika dvojkríža pramení zo symboliky jedného kríža. Kríž je prastarý symbol siahajúci hlboko do predkresťanských kultúr. Pre kresťanov sa kríž stal symbolom Ježišovho utrpenia, súčasne však aj jeho vzkriesenia a nového života. Dvojkríž je zlatá cesta, po ktorej kráča slovenský národ počas celej svojej histórie.“

     Záverom, by som rád  dodal, že som hrdý na to, že som Slovákom  a   ešte  viac na  to , že symboly spojené so zrodom nášho národa a štátu  sa  od  dnešného  dňa budú vynímať aj nad našou malebnou  obcou   Čelovce   ako   prvé   a  jediné   v  okrese Veľký Krtíš.

755. výročie obce - Deň obce Čelovce 2015

Od prvej písomnej zmienky o obci Čelovce uplynulo 755. rokov, čo bolo vhodnou príležitosťou na usporiadanie obecných osláv.

Vyupratovaná a slávnostne vyzdobená obec už od sobotňajšieho rána 29. augusta vítala hostí, ktorí si spolu s domácimi prišli pripomenúť významné výročie obce. Na javisku všetkých privítal starosta Ján Petroch s týmito slovami: „ Jubileum v živote človeka je vždy dôvodom na oslavu, na slávnostnú chvíľu, chvíľu na zastavenie sa a zamyslenie, bilanciu, ale aj na premýšľanie o budúcnosti. Podobne je to aj s výročím obce, keď spoločný sviatok umožňuje lepšie si uvedomiť spolupatričnosť k miestu, kde ľudia žijú, ktoré zdedili, a ktoré odkážeme budúcim generáciám. Je len na ľuďoch, v akom stave nechajú miesto a prírodu, kde prežili svoj život. Každý človek má iný, osobný  vzťah k svojmu rodnému  kraju. Hoci už niektorí bývalí Čelovčania žijú aj stovky kilometrov od tohto miesta, spomienky na rodnú dedinku, kde prežili svoje detstvo a mladosť navždy ostali nezmazateľne zapísané v ich mysliach a srdciach. Mnohí ľudia sa tu narodili, žijú tu svoj život a Čelovce sú pre nich celým svetom. Ale sú aj takí, ktorí sa do obce prisťahovali, niečo im tu učarovalo a Čelovčanmi sa len radi stali.“ 

  Čelovce patria v regióne rozlohou k najväčším, ale počtom asi 450 obyvateľov sa radí skôr k stredným. Vekové zloženie obyvateľov je tu od najmenších až po skôr narodených a hoci, ako sa hovorí je ťažké vyhovieť všetkým, predsa sa obecné zastupiteľstvo snaží vytvoriť také podmienky pre občiansku vybavenosť, aby tu boli všetci spokojní. Čelovčania môžu byť hrdí na to, že majú materskú aj základnú školu, obchod aj poštu. Za posledných päť rokov obec prešla veľkými pozitívnymi zmenami, čo však nie je len zásluhou jedného človeka, ale tímová práca podporená financiami z eurofondov, ktorá v rozhodujúcich chvíľach ukázala spolupatričnosť ľudí v obci. Takto sa podarilo vybudovať multifunkčné aj detské ihrisko. Pozitívne informácie sa o Čelovciach dostali vďaka „ Zlatej ceste“ aj za hranice regiónu, do celého Slovenska. Je to aj vďaka tomu, že v obci myslia aj na skôr narodených, chorých a invalidných dôchodcov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Aj pre nich sa snažia vytvárať dôstojné podmienky na prežitie staroby a to aj za pomoci služieb zdravotných asistentov alebo príspevkom a donáškou obedov, čo využíva široká verejnosť. Obec podáva pomocnú ruku tým, ktorí potrebujú pomôcť v domácnosti, či v záhrade ale tiež sa zapojila do projektu opatrovateľskej služby.

  Nie je tajomstvom, že Rómovia sú v Čelovciach majoritným obyvateľstvom, a že tu príkladne funguje Komunitné centrum a obec je tiež zapojená do Národného projektu terénnej sociálnej práce, ktorú plne využívajú od roku 2014. Prácu a pomoc pracovníkov KC v plnej miere využívajú hlavne rómski obyvatelia a pracovníci centra úzko spolupracujú s touto komunitou.

 Čelovce sú malebná, krásna, čistá a upravená obec a určite je to aj zásluha malých obecných služieb a občanov zamestnaných ako aktivační pracovníci cez úrad práce. Vďaka tomu sú v obci čisté chodníky, všade je udržiavaná a upravená zeleň, vynovili si tu zastávku a kultúrnemu stánku dali punc noblesnosti. Nové informačné tabule slúžia nie len domácim, ale aj pre širokú verejnosť. Ako jedna z mála obci v regióne sa môžu Čelovce pochváliť tým, že sa podarilo vymeniť kompletne staré osvetlenie za úsporné letkové a dobudovať bezdrôtový rozhlas. Cez firmu Slovanet v obci zosilneli signál mobilného operátora Orange a internetu. Domáci sa môžu pochváliť, že sa dokážu spojiť cez rôzne multifunkčné zariadenia s celým svetom a informácie majú z prvej ruky. V novembri roku 2013 začali veľkú rekonštrukciu Domu smútku, ktorú minulý rok v máji úspešne ukončili a potom ho pani farárka Kukulová z Cerova vysvätila.

  Deti sú naša budúcnosť všade na svete a aké základy im dáme, len to budeme môcť od nich očakávať. Už tri roky tu funguje materská škôlka „ Zvedavé slniečka“. Deťúrence , ktoré ju navštevujú si ju nevedia vynachváliť, veď sa tam učia nové pesničky, básničky, chodia na výlety a sú tam so svojimi kamarátmi, s ktorými sa hrajú a šantia celé dni. A to, že sa im tam naozaj veľmi páči, hovoria za nich usmiate a spokojné tváričky.

   V obci sa podarilo urobiť veľký kus práce, ale predsa k spokojnosti občanom chýba ešte oprava cestnej komunikácie III/ 526005, ktorá je v dezolátnom stave. Od roku 2008 je obec zaraďovaná do plánu opráv, ale zatiaľ bezvýsledne. Starosta verí, že by sa to mohlo už v najbližšom období zmeniť. K náprave by mohlo dopomôcť aj osobné stretnutie s predsedom VÚC BBSK M. Kotlebom, ktorému na pracovnom stretnutí starostov odovzdal požiadavky s konkrétnou žiadosťou a kde dostal prísľub na nápravu. Druhou srdcovkou starostu je dobudovanie Komunitného centra  s vytvorením spoločenskej miestnosti, pre potreby stretávania sa rôznych spolkov, ktoré v obci fungujú pri ich schôdzach a spoločenských akciách.

         Ján Petroch na záver svojho príhovoru povedal: „Všetky moje kroky vedú k tomu, aby obyvatelia obce mohli povedať : „ Áno, tu sa mi páči, tu som doma“. Spolupráca bude o to krajšia lepšia a pružnejšia, lebo to, čo si vytvoríme, tvoríme pre seba a naše deti. Aj naša generácia zdedila tento krásny kus zeme nielen preto aby tu žila, ale aj preto, aby ho chránila a zveľaďovala. Obec sa však nemôže rozvíjať len tak, sama od seba. Jej rozvoj je vecou občanov, cestou spolupráce, spoločného záujmu, vzájomnej pomoci a solidarity. Naše problémy a starosti musíme riešiť len my. Sme dokázaní na vlastné sily a schopnosti, na potenciál našich ľudí, na ich nadšenie a ochotu priložiť ruku k spoločnému dielu. Učí nás to história a sme povinní učiť to aj naše deti. Prispejme všetci spoločne každý svojim dielom k tomu, aby i naši nástupcovia mohli byť hrdí na to, čo im tu zanecháme. Dovoľte mi, aby som obci Čelovce k jej jubileu zaželal do ďalšej budúcnosti všetko najlepšie. Želám jej, nech ju obchádzajú vojny, choroby, prírodné katastrofy a iné nešťastia. Želám jej, nech sa stále rozvíja a napreduje. Želám jej pozitívnou energiou nabitých a usmiatych občanov. Želám jej, nech je tým najlepším miestom pre život, ktoré s radosťou považujeme za svoj domov.

  Po týchto slovách sa už mohol v plnej krásne rozprúdiť bohatý kultúrny program, ktorý si občania obce a ich hostia doslova užívali. Deti sa mohli do sýta vyskákať na nafukovacom hrade a keď im vytrovilo – mohli zasýtiť brušká chutným jedlom a nealko nápojmi, ktoré pre ne aj dospelých bolo podávané zadarmo. Oči a uši prítomných potešil Detský folklórny súbor Radosť z Banskej Bystrice, či detská spevácka skupina z Veľkej Čalomije. Žilky v telách rozihrala úžasná cigánska kapela Vlada Sendreia z Kokavy nad Rimavicou, s ktorou prítomní spievali aj tancovali.  Zlatým klincom programu však bola moderátorka známej relácie Farma - Kvetka Horváthová. Bola nesmierne milá, bezprostredná a ochotne s domácimi zapózovala, aby im zostala pekná a trvalá spomienka na tento výnimočný deň. Kvetka Horváthová nebola v Čelovciach náhodou – prišla síce na pozvanie starostu J. Petrocha, ale bola tu aj pracovne, keďže v katastri obce sa nachádza známa Farma.  Čerešničkou na torte bolo romantické vyznanie lásky domáceho Lukáša Petrocha svojej priateľke Martinke Turčániovej z Lučenca , ktorú si pozval na pódium, kde ju so snubným prstienkom požiadal o ruku. Prítomní ich za toto nežné gesto lásky odmenili silným potleskom a popriali im veľa lásky a určite sa už mnohí z prítomných aj tešili na budúcu svadobnú veselicu.

Starosta Ján Petroch sa nezabudol poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek podielom zúčastnili na prípravách a organizácii osláv výročia. Skutočnosť, že sa občania obce Čelovce dobrovoľne, bez nároku na odmenu dokázali podieľať na prípravách osláv z minimálnymi dopadmi na rozpočet obce, sa dá považovať za dôkaz, že cesta k rozvoju obce je zaručená. Súčasne poďakoval aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému a bohatému charakteru osláv. Zvlášť chce poďakovať za navarenie chutného poľovníckeho guľášu Jánovi Benkovi s mamkou Cecíliou, Jánovi Remiarovi, Ing. Ľubomírovi Ďurovkinovi, Ing. Norbertovi Retsanovi a Kataríne Mayerovej. Za prípravu urbárskych klobások Pavlovi Miškovi a manželkou Aničkou, za čelovskú špecialitu Jánovi Miháľkinovi s manželkou Aničkou, za rómsky guľáš Janke a Anke Kováčovej a Zdenke Oláhovej a za sponzorský guľáš Gabrielovi Celengovi s priateľmi.

  Kto bol v Čelovciach, a nielen v tento deň, nám iste dá za pravdu, že táto obec je ukážkovou, ako má a môže spolu žiť rómska a nerómska komunita.  V úcte a priateľstve, pretože len tak sa dajú spoločne vytvárať hodnoty, ktoré tu ostanú na veľmi dlhú dobu.

SÚŤAŽ O NAJKRAJŠIU PREDZÁHRADKU

 

     Milí čelovčania, vo februári tohto roku sme prvý krát vyhlásili celoročnú súťaž o najkrajšiu predzáhradku. V histórii našej obce si na podobnú súťaž nespomínam a preto som tak trochu s malou dušičkou očakával aká bude odozva. No a verte neverte do našej súťaže sa zapojilo až 37 predzáhradiek, takže sme mali z čoho vyberať a verte mi bolo to ťažké. Každá predzáhradka bola svojim spôsobom jedinečná, všetky boli krásne, ale ako sami viete víťaz môže byť len jeden. Dňa 21. augusta 2015 výberová komisia zložená s poslancov a mňa sme sa vybrali po našej malebnej dedinke a hodnotili predzáhradky. Hodnotenie bolo bodové od 1 až do 5 bodov. Hodnotili sme kreativitu, farebnosť a najmä fantáziu. Po sčítaní hlasov nám jednoznačne vyšiel jeden výherca, ktorý získal plný počet bodov. Záhradka pani Vierky Jobbágyovej sa nám všetkým páčila najviac a tak sa právom stala víťazkou našej súťaže. Ako som už spomínal, víťaz môže byť len jeden, tak pani Vierke všetci srdečne blahoželáme.

Výsledky súťaže:

1. rodina Jobbágyová viď. fotky

2. rodina Kováčová (Marta)

3. rodina Stančíková

 

Ešte raz   B L A H O Ž E L Á M E

Finančná zbierka na rekonštrukciu strechy po požiari – p. Kuzma, Čelovce

 

Touto cestou chcem požiadať dobrých ľudí o finančnú pomoc na rekonštrukciu strechy po požiari. Dňa 28.08.2015 mi niekto úmyselne podpálil dom, zhorela mi celá strecha a časť stropu. V dome žijeme ja a môj invalidný brat, ja nemám prácu a on je čiastočný invalid, chabého zdravia. Ani jeden na takúto investíciu nemáme peniaze. Ak sa dom neprekryje strechou tak určite spadne, je to však jediné útočisko, ktoré máme. Dobrovoľné finančné prostriedky môžete zasielať na účet SPERBANK Slovensko (číslo útu 2380000457/3100) , osobne odovzdať na obecnom úrade v Čelovciach, prípadne u p. Jána Bukova v Čelovciach. Ďakujem.


Finančná zbierka na rekonštrukciu strechy po požiari.docx (497809)

FAŠIANGY- SYMBOL VESELOSTI, ZÁBAVY, HODOVANIA A

PITIA.

 

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a

na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Málokto však vie, že jej slová nie sú úplne pravdivé. Po správnosti nasleduje po Fašiangoch Veľká noc a presne sedem týždňov

po Veľkej noci prichádzajú turičné sviatky.

Obdobie od Troch kráľov do Popolcovej stredy nazývame

fašiangy.

Fašiangy sú prechodom medzi zimným a jarným obdobím. Počas fašiangov prevláda bujará zábava, organizujú sa svadby a

zabíjačky. Hlavne posledné tri dni sú vyplnené zábavami, nadmerným pitím alkoholu a jedením. Posledný štvrtok pred koncom fašiangov sa v minulosti nazýval aj tučný štvrtok

Neodmysliteľnou súčasťou fašiangov sú tradičné fašiangové hry, v rámci ktorých boli predvádzané rôzne magicko – rituálne úkony. Po dedinách šli v sprievode mladí muži preoblečení v rôznych

maskách. Najčastejšie to boli masky: Cigánka, Žobrák, Drotár, Stará žena, Prespanka s deckom, Mladucha a Mladý zať, Kováč, Kominár, Handrár, ale aj maska Medveďa, Kozy, Turoňa a

Slameníka, ktoré symbolizovali plodnosť, ale aj smrť. V ruke

držali ražeň alebo šabľu – prastaré symboly mužskej sily a

plodnosti. Na ražeň im ľudia napichovali slaninu, klobásu, dávali im vajcia a peniaze na spoločné posedenie. Zapichovanie ražňa do povaly symbolizovalo pomyselné spojenie neba so zemou.

AK JE NA HROMNICE MRÁZ,

     BUDE ICH EŠTE PÄŤDESIAT RÁZ.

NA FAŠIANGY VÝSKAJ,V PÔSTE BRUCHO STÍSKAJ.

POZVÁNKA

 

Fašiangy,Turíce, Veľká noc príde.....................

     Materská škola, Základná škola v spolupráci s Obecný úradom v Čelovciach, 

Vás srdečne pozývajú  na     

         Fašiangový sprievod v karnevalových  maskách 

a na Fašiangovú  veselicu    v  Zborovom dome
                

 

V piatok 13. Februára 2015

Zraz 13,00  pri amfiteátri

VIANOČNÝ PRÍHOVOR STAROSRU

V rýchlom behu dní nášho uponáhľaného sveta prišiel čas Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Vošiel do našich príbytkov so všetkým, s čím si spájame najkrajšie sviatky roka.
„Tisíce drobných hviezdičiek už žiari na tvári,
do uzla vianočných pesničiek uplieta sa tisíc prianí.

A preto, dajme si pod stromček úsmev,
čo slzy stiera a rany hojí,
kus dobrej vôle, lásky a súcitu,
veď to všetko tak málo stojí.“

 

Vážení spoluobčania,

opäť je tu ten čarovný čas Vianoc, keď sa stretávajú rodiny, príbuzní a priatelia. Čas, keď si sadáme k spoločnému stolu, aby sme si popriali vzájomnú úctu a lásku. Čas, kedy sa snažíme aspoň na chvíľu zastaviť a zaspomínať si na chvíle prežité v tomto roku. Spomíname si aj na svojich blízkych, ktorí sú ďaleko. Spomíname si na svojich blízkych, ktorí už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, ale stále žijú v našich srdciach a spomienkach. Tento čas je však aj časom bilancovania.
Pri tejto príležitosti Vám chcem, vážení spoluobčania, poďakovať za Vašu prácu v tomto roku. Za prácu vykonanú vo vašich domácností, na vašich pracoviskách, ako aj za prácu v prospech našej obce. Želám Vám, milí spoluobčania radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, aby sa Vám splnili Vaše sny, priania a predsavzatia. Našim deťom želám bohatého Ježiška. Aby pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, ktorý si vysnívali. Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl.

Šťastné, veselé a požehnané vianočné sviatky!

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Čelovce 2014

 

Vo voľbách bol dňa 15.11.2014 za starostu obce zvolený

J á n   P e t r o c h

s počtom platných hlasov 185

Vo voľbách boli zvolení za poslancov  obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných platných hlasov nasledovní kandidáti:

1.       Čičmanec Ján s počtom hlasov                 112

2.       Kováč Štefan s počtom hlasov                    79

3.       Kováč Ján s počtom hlasov                           66

4.       Valach Miroslav s počtom hlasov               59

5.       Miška Pavel s počtom hlasov                      49

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čelovciach

 

Ján P e t r o c h

starosta obce Čelovce

V Čelovciach, 27.11.2014

 

P O Z V Á N K A

V zmysle § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení, v znení neskorších predpisov,

z v o l á v a m

 ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Čelovciach

na 15. december 2014 /pondelok/ o 17:00 hod.

Pozánka na divadelné predstavenie

 

Milí Čelovčania dňa 5. 12. 2014 Vás všetkých srdečne pozývame na divadelné vystúpenie Čarovný zvonček  v podaní pracovníkov  neziskovej organizácie „Za dôstojný život „ Lučenec o 14.00 hod do cirkevného domu v Čelovciach. Ste srdečne vítaní.

LOGO RRA