Navigácia

Obsah

Členovia obecného zastupiteľstva 

Ján Čičmanec – zástupca starostu

Štefan Kováč – člen

Ján Kováč – člen

Vasil Kováč – člen

Pavel Miška – člen