Navigácia

Obsah

Správy

09.12.2018

Mikuláš v obci Čelovce 2018

Mikuláš v obci Čelovce 2018

Vitaj, vitaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš? Cukríky i čokoládky a či dáky perník sladký? Celý rok sme poslúchali, aj si uši umývali. Žiaden z nás sa nebil veru, na kolene nemal dieru. Tak ako sme sľúbili, všetci sme sa ľúbili. Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece, nikto z nás uč čakať nechce. Takto a aj inými básničkami a riekankami privolávali deti z materskej škôlky „ Zvedavé slniečko uja Mikuláša. A či sa ho dočkali, určite. Ujo Mikuláš nikdy nezabudne na nijaké dieťa a najme keď je dobré a celý rok poslúchalo. Nebolo tomu ináč ani vo štvrtok 6. Decembra 2018 v materskej škôlke v obci Čelovce a v kultúrnom dome potom Mikuláš pokračoval na druhý deň, kde detí bolo ako smetí.

Detail

09.12.2018

Advent 2018 Čelovce

Advent 2018 Čelovce

Advent – čakanie príchodu najkrajších sviatkov roku Vianoc. Začal Advent. A s ním aj predvianočný zhon. Skutočná hodnota tohto sviatku však kdesi uviazla. Stačí pritom málo, aby sme ju dokázali oživiť a udržali aj pre ďalšie generácie. Advent je čas modlitieb, pokánia, čítania Písma svätého, veriaci častejšie pristupujú k sviatostiam. Zároveň je to aj čas nádeje a radosti. V adventnom období si kresťania pripomínajú jednak udalosti spred viac ako 2000 rokov, keď ľudia očakávali narodenie Pána podľa proroctiev, ako aj Pánov nový príchod na konci vekov. Významným symbolom adventu je veniec so štyrmi sviečkami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ.. 1. sviečka – zapaľuje sa na prvú adventnú – železnú – nedeľu. „NÁDEJ“ zapaľuje ju najmladšie dieťa rodiny. 2. sviečka – zapaľuje sa na druhú adventnú – bronzovú – nedeľu. „MIER „ zapaľuje ju najstaršie dieťa rodiny. 3. sviečka – zapaľuje sa na tretiu adventnú – striebornú – nedeľu. „PRIATEĽSTVO „ zapaľuje ju matka rodiny. 4. sviečka – zapaľuje sa na štvrtú adventnú – zlatú – nedeľu. „LÁSKA „ zapaľuje ju otec rodiny. Veniec je symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. V Biblii sa hovorí o venci ako o prejave úcty, radosti a víťazstva. Adventný veniec vzdáva hold tomu, ktorý je očakávaný a prichádza zároveň ako víťaz, kráľ a osloboditeľ. Svetlo z horiacich sviec symbolizuje prichádzajúceho Krista, ktorý rozptyľuje temnotu a strach, pretože on je "svetlo sveta". Sviečky na adventnom venci sa zapaľujú nielen v kostoloch, ale i v kresťanských rodinách, nemocniciach či iných zariadeniach. Pokúsme sa nadchádzajúce dni nepokaziť si zhonom a naháňaním po obchodoch, a skúsme zachovať duchovný obsah adventu –radosť, lásku, úsmev, pohladenie, bozk a pochopenie.

Detail

12.11.2018

Poďakovanie - Voľby 2018

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA, Máme za sebou Komunálne voľby na funkciu starostu obce ako aj na poslancov do obecného zastupiteľstva, na obdobie rokov 2018 – 2022. Chcem sa Vám touto cestou poďakovať za prejavenú dôveru, za to, že ste prišli voliť a dali hlas svojim kandidátom. Ubezpečujem Vás, že budem starostom obce pre všetkých občanov tejto obce. Som presvedčený, že je v záujme nás všetkých, ktorí sme boli zvolení na svoje posty, aby sme spoločne posúvali život v našej obci dopredu v prospech občanov a verím, že spoločnými silami dokážeme splniť predsavzatia a ciele, ktoré sme si určili. Zvolením do funkcie starostu ste mi dali oficiálny mandát na realizáciu už rozbehnutých a začatých aktivít, za čo Vám úprimne ďakujem a nesmierne si to vážim. Ešte raz úprimná vďaka a ďakujem za dôveru. Ján Petroch

Detail

26.08.2018

Deň obce Čelovce 25.08. 2018

Deň obce Čelovce 25.08. 2018

Deň obce Čelovce 25.08. 2018

Detail

01.08.2018

Pozvánka

Pozvánka DEŇ OBCE ČELOVCE 25. august 2018

Pozvánka DEŇ OBCE ČELOVCE 25. august 2018

Detail

Kalendár akcií