Navigácia

Obsah

755. výročie obce - Deň obce Čelovce 2015

Typ: ostatné
755. výročie obce - Deň obce Čelovce 2015 Od prvej písomnej zmienky o obci Čelovce uplynulo 755. rokov, čo bolo vhodnou príležitosťou na usporiadanie obecných osláv.


Vyupratovaná a slávnostne vyzdobená obec už od sobotňajšieho rána 29. augusta vítala hostí, ktorí si spolu s domácimi prišli pripomenúť významné výročie obce. Na javisku všetkých privítal starosta Ján Petroch s týmito slovami: „ Jubileum v živote človeka je vždy dôvodom na oslavu, na slávnostnú chvíľu, chvíľu na zastavenie sa a zamyslenie, bilanciu, ale aj na premýšľanie o budúcnosti. Podobne je to aj s výročím obce, keď spoločný sviatok umožňuje lepšie si uvedomiť spolupatričnosť k miestu, kde ľudia žijú, ktoré zdedili, a ktoré odkážeme budúcim generáciám. Je len na ľuďoch, v akom stave nechajú miesto a prírodu, kde prežili svoj život. Každý človek má iný, osobný  vzťah k svojmu rodnému  kraju. Hoci už niektorí bývalí Čelovčania žijú aj stovky kilometrov od tohto miesta, spomienky na rodnú dedinku, kde prežili svoje detstvo a mladosť navždy ostali nezmazateľne zapísané v ich mysliach a srdciach. Mnohí ľudia sa tu narodili, žijú tu svoj život a Čelovce sú pre nich celým svetom. Ale sú aj takí, ktorí sa do obce prisťahovali, niečo im tu učarovalo a Čelovčanmi sa len radi stali.“ 

  Čelovce patria v regióne rozlohou k najväčším, ale počtom asi 450 obyvateľov sa radí skôr k stredným. Vekové zloženie obyvateľov je tu od najmenších až po skôr narodených a hoci, ako sa hovorí je ťažké vyhovieť všetkým, predsa sa obecné zastupiteľstvo snaží vytvoriť také podmienky pre občiansku vybavenosť, aby tu boli všetci spokojní. Čelovčania môžu byť hrdí na to, že majú materskú aj základnú školu, obchod aj poštu. Za posledných päť rokov obec prešla veľkými pozitívnymi zmenami, čo však nie je len zásluhou jedného človeka, ale tímová práca podporená financiami z eurofondov, ktorá v rozhodujúcich chvíľach ukázala spolupatričnosť ľudí v obci. Takto sa podarilo vybudovať multifunkčné aj detské ihrisko. Pozitívne informácie sa o Čelovciach dostali vďaka „ Zlatej ceste“ aj za hranice regiónu, do celého Slovenska. Je to aj vďaka tomu, že v obci myslia aj na skôr narodených, chorých a invalidných dôchodcov, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. Aj pre nich sa snažia vytvárať dôstojné podmienky na prežitie staroby a to aj za pomoci služieb zdravotných asistentov alebo príspevkom a donáškou obedov, čo využíva široká verejnosť. Obec podáva pomocnú ruku tým, ktorí potrebujú pomôcť v domácnosti, či v záhrade ale tiež sa zapojila do projektu opatrovateľskej služby.

  Nie je tajomstvom, že Rómovia sú v Čelovciach majoritným obyvateľstvom, a že tu príkladne funguje Komunitné centrum a obec je tiež zapojená do Národného projektu terénnej sociálnej práce, ktorú plne využívajú od roku 2014. Prácu a pomoc pracovníkov KC v plnej miere využívajú hlavne rómski obyvatelia a pracovníci centra úzko spolupracujú s touto komunitou.

 Čelovce sú malebná, krásna, čistá a upravená obec a určite je to aj zásluha malých obecných služieb a občanov zamestnaných ako aktivační pracovníci cez úrad práce. Vďaka tomu sú v obci čisté chodníky, všade je udržiavaná a upravená zeleň, vynovili si tu zastávku a kultúrnemu stánku dali punc noblesnosti. Nové informačné tabule slúžia nie len domácim, ale aj pre širokú verejnosť. Ako jedna z mála obci v regióne sa môžu Čelovce pochváliť tým, že sa podarilo vymeniť kompletne staré osvetlenie za úsporné letkové a dobudovať bezdrôtový rozhlas. Cez firmu Slovanet v obci zosilneli signál mobilného operátora Orange a internetu. Domáci sa môžu pochváliť, že sa dokážu spojiť cez rôzne multifunkčné zariadenia s celým svetom a informácie majú z prvej ruky. V novembri roku 2013 začali veľkú rekonštrukciu Domu smútku, ktorú minulý rok v máji úspešne ukončili a potom ho pani farárka Kukulová z Cerova vysvätila.

  Deti sú naša budúcnosť všade na svete a aké základy im dáme, len to budeme môcť od nich očakávať. Už tri roky tu funguje materská škôlka „ Zvedavé slniečka“. Deťúrence , ktoré ju navštevujú si ju nevedia vynachváliť, veď sa tam učia nové pesničky, básničky, chodia na výlety a sú tam so svojimi kamarátmi, s ktorými sa hrajú a šantia celé dni. A to, že sa im tam naozaj veľmi páči, hovoria za nich usmiate a spokojné tváričky.

   V obci sa podarilo urobiť veľký kus práce, ale predsa k spokojnosti občanom chýba ešte oprava cestnej komunikácie III/ 526005, ktorá je v dezolátnom stave. Od roku 2008 je obec zaraďovaná do plánu opráv, ale zatiaľ bezvýsledne. Starosta verí, že by sa to mohlo už v najbližšom období zmeniť. K náprave by mohlo dopomôcť aj osobné stretnutie s predsedom VÚC BBSK M. Kotlebom, ktorému na pracovnom stretnutí starostov odovzdal požiadavky s konkrétnou žiadosťou a kde dostal prísľub na nápravu. Druhou srdcovkou starostu je dobudovanie Komunitného centra  s vytvorením spoločenskej miestnosti, pre potreby stretávania sa rôznych spolkov, ktoré v obci fungujú pri ich schôdzach a spoločenských akciách.

         Ján Petroch na záver svojho príhovoru povedal: „Všetky moje kroky vedú k tomu, aby obyvatelia obce mohli povedať : „ Áno, tu sa mi páči, tu som doma“. Spolupráca bude o to krajšia lepšia a pružnejšia, lebo to, čo si vytvoríme, tvoríme pre seba a naše deti. Aj naša generácia zdedila tento krásny kus zeme nielen preto aby tu žila, ale aj preto, aby ho chránila a zveľaďovala. Obec sa však nemôže rozvíjať len tak, sama od seba. Jej rozvoj je vecou občanov, cestou spolupráce, spoločného záujmu, vzájomnej pomoci a solidarity. Naše problémy a starosti musíme riešiť len my. Sme dokázaní na vlastné sily a schopnosti, na potenciál našich ľudí, na ich nadšenie a ochotu priložiť ruku k spoločnému dielu. Učí nás to história a sme povinní učiť to aj naše deti. Prispejme všetci spoločne každý svojim dielom k tomu, aby i naši nástupcovia mohli byť hrdí na to, čo im tu zanecháme. Dovoľte mi, aby som obci Čelovce k jej jubileu zaželal do ďalšej budúcnosti všetko najlepšie. Želám jej, nech ju obchádzajú vojny, choroby, prírodné katastrofy a iné nešťastia. Želám jej, nech sa stále rozvíja a napreduje. Želám jej pozitívnou energiou nabitých a usmiatych občanov. Želám jej, nech je tým najlepším miestom pre život, ktoré s radosťou považujeme za svoj domov.

  Po týchto slovách sa už mohol v plnej krásne rozprúdiť bohatý kultúrny program, ktorý si občania obce a ich hostia doslova užívali. Deti sa mohli do sýta vyskákať na nafukovacom hrade a keď im vytrovilo – mohli zasýtiť brušká chutným jedlom a nealko nápojmi, ktoré pre ne aj dospelých bolo podávané zadarmo. Oči a uši prítomných potešil Detský folklórny súbor Radosť z Banskej Bystrice, či detská spevácka skupina z Veľkej Čalomije. Žilky v telách rozihrala úžasná cigánska kapela Vlada Sendreia z Kokavy nad Rimavicou, s ktorou prítomní spievali aj tancovali.  Zlatým klincom programu však bola moderátorka známej relácie Farma - Kvetka Horváthová. Bola nesmierne milá, bezprostredná a ochotne s domácimi zapózovala, aby im zostala pekná a trvalá spomienka na tento výnimočný deň. Kvetka Horváthová nebola v Čelovciach náhodou – prišla síce na pozvanie starostu J. Petrocha, ale bola tu aj pracovne, keďže v katastri obce sa nachádza známa Farma.  Čerešničkou na torte bolo romantické vyznanie lásky domáceho Lukáša Petrocha svojej priateľke Martinke Turčániovej z Lučenca , ktorú si pozval na pódium, kde ju so snubným prstienkom požiadal o ruku. Prítomní ich za toto nežné gesto lásky odmenili silným potleskom a popriali im veľa lásky a určite sa už mnohí z prítomných aj tešili na budúcu svadobnú veselicu.

Starosta Ján Petroch sa nezabudol poďakovať všetkým, ktorí sa akýmkoľvek podielom zúčastnili na prípravách a organizácii osláv výročia. Skutočnosť, že sa občania obce Čelovce dobrovoľne, bez nároku na odmenu dokázali podieľať na prípravách osláv z minimálnymi dopadmi na rozpočet obce, sa dá považovať za dôkaz, že cesta k rozvoju obce je zaručená. Súčasne poďakoval aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli k zdarnému a bohatému charakteru osláv. Zvlášť chce poďakovať za navarenie chutného poľovníckeho guľášu Jánovi Benkovi s mamkou Cecíliou, Jánovi Remiarovi, Ing. Ľubomírovi Ďurovkinovi, Ing. Norbertovi Retsanovi a Kataríne Mayerovej. Za prípravu urbárskych klobások Pavlovi Miškovi a manželkou Aničkou, za čelovskú špecialitu Jánovi Miháľkinovi s manželkou Aničkou, za rómsky guľáš Janke a Anke Kováčovej a Zdenke Oláhovej a za sponzorský guľáš Gabrielovi Celengovi s priateľmi.

  Kto bol v Čelovciach, a nielen v tento deň, nám iste dá za pravdu, že táto obec je ukážkovou, ako má a môže spolu žiť rómska a nerómska komunita.  V úcte a priateľstve, pretože len tak sa dajú spoločne vytvárať hodnoty, ktoré tu ostanú na veľmi dlhú dobu.

 


Vytvorené: 29. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 8. 2017 12:38
Autor: Správce Webu