Navigácia

Obsah

METODICKÉ ZDRUŽENIE v materskej škole

Typ: ostatné
METODICKÉ ZDRUŽENIE  v materskej škole 15. júna 2016 v Materskej škole v Čelovciach sa konalo zasadnutie metodického združenia (ďalej len MZ) materských škôl južnejšej časti nášho okresu, ktoré združuje 13 materských škôl z obcí: Bátorová, Čebovce, Čelovce, Dolinka, Lesenice, Nenince, Opatovská Nová Ves, Príbelce, Slovenské Ďarmoty, Širakov, Veľká Čalomija, Záhorce, Želovce.


MZ je poradný a iniciatívny metodický orgán riaditeliek MŠ. Vykonáva svoju pôsobnosť prostredníctvom svojich zasadnutí, ktoré poskytujú priestor na výmenu pedagogických skúseností, ukážky tvorivosti a nápadov pedagogických zamestnancov, odborno – metodickú pomoc, tímové riešenie pedagogických problémov a sú zdrojom kvalifikovaných informácií.

 Zasadnutia prebiehajú podľa ročného plánu a konajú sa striedavo na jednej zo združených MŠ.

Program zasadnutia MZ v Čelovciach:

  1. Otvorenie, privítanie, odsúhlasenie programu
  2. Praktická ukážka práce s deťmi – prezentácia učiteľky a asistentky učiteľky
  3. Kontrola uznesenia zo zasadnutia MZ konaného 15. 01. 2016 v MŠ Dolinka
  4. Rozhovor k odborno – pedagogickým témam, spätná väzba na praktickú ukážku
  5. Prerokovanie doplneného Školského poriadku MŠ Dolinka
  6. Prijatie u starostu obce

 

Vážení pedagogickí zamestnanci škôl a školských zariadení, milé dámy prítomní.

Dovoľte mi, aby som Vás čo najsrdečnejšie pozdravil  na pôde Obecného    úradu Čelovce.

      Pred štyrmi rokmi ma pani riaditeľka oslovila, či by nebolo možne a celej dedine prospešné založiť materskú škôlku. Dlho som váhal, lebo s takýmto niečím som nemal skúsenosti ale plne som dôveroval pani riaditeľke., ktorá ma svojimi argumentami úplne presvedčila a 25. augusta 2012 sme slávnostne otvorili našu prvú materskú škôlku na území našej malej obce. Od 1. septembra 2012 škôlka „ Zvedavé slniečko“ otvorila svoje brány našim najmenším obyvateľom. Aj keď dnešná doba nie je naklonená snom, náš sen o fungovaní materskej škôlky sa stal skutočnosťou a môžem hrdo povedať, že z našich malých špuntov vyrastajú deti pripravené na 100% do života, čo je veľkou zásluhou najmä pani riaditeľky a pedagogických pracovníkov, ktorí svoju prácu vykonávajú na maximum.  Všetci vieme že naša obec má cca 60%  zastúpenie rómskej komunity a aj škôlku navštevujú najmä rómske deti, ktoré bolo treba učiť tie najzákladnejšie veci./ základné hygienické návyky, správne stolovanie, vyjadrovanie a pod./

Vážení prítomní,

      o tom že práca pedagóga je náročná vieme všetci, aj to že pokiaľ sa učiteľ nevloží do svojej práci aj srdce tak potom to nemá zmysel. To, že naši najmenší sú naozaj šikovní, rozumní Vás určite presvedčila aj návšteva našej škôlky.

Ďakujem Vám všetkým za doterajší zodpovedný a profesionálny prístup k práci, za ľudský postoj a veľkorysé srdce pri plnení náročných úloh priameho výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj pri plnení všetkých ostatných prác súvisiacich s vašou pracovnou náplňou. Želám Vám veľa zdravia, pohody, lásky a tvorivých síl do ďalšieho života.

  1. Rôzne, diskusia
  2. Návrh, schválenie uznesenia
  3. Záver 


Vytvorené: 29. 8. 2017
Posledná aktualizácia: 29. 8. 2017 10:59
Autor: Správce Webu