Navigácia

Obsah

Deň Obce Čelovce 2019

Deň Obce Čelovce 2019 Milí spoluobčania, vážení hostia, vážení poslanci.........
„AK BUDETE ZDIEĽAŤ DOBRÚ MYŠLIENKU DOSTATOČNE DLHO PRAVDEPODOBNE NÁJDETE TÝCH SPRÁVNYCH ĽUDÍ“ / JIM ROHN/
Pracovať pre ľudí nie je vždy tou najvďačnejšou úlohou. Pri výkone svojej práce sa stretneme aj s nepochopením a odlišnými názormi na riešenie problémov. Vždy však treba nájsť to správne východisko, smerujúce k zabezpečeniu požiadaviek občanov a k ďalšiemu napredovaniu našej obce vo všetkých oblastiach. Našu prácu hodnotia ľudia žijúci v obci, podľa toho, čo sa dá v obci vidieť a čo cítia ako prínos pre svoj osobný život. Každý z nás musí vedieť zodpovedne posúdiť dopad svojich rozhodnutí, nájsť spôsob, ako zabezpečiť všetko, čo si občania prajú a čo obec potrebuje. Učme sa vzájomne sa počúvať inak sa nepochopíme a nedohodneme. Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisu, umenie presvedčiť občanov niekedy aj poslancov či starostu o správnosti toho - ktorého rozhodnutia. Kľúčom k plnohodnotnému životu a k väčšej ľudskej spokojnosti je a bude zodpovednosť človeka za svoj vlastný život, spoluzodpovednosť za životy svojich blízkych a úcta k druhému. Zodpovednosť za budúci vývoj našej obce nesie každý z nás, každý občan obce Čelovce
Milí spoluobčania, vážení hostia, vážení poslanci.........
Môj pohľad na našu obec je pohľadom človeka – občana, ktorý sa v roku 2010 rozhodol spravovať veci verejné, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a snažil som sa ju povzniesť ako po stránke materiálnej, tak aj po stránke duchovnej a spoločenskej na vyššiu úroveň.
Aký je teda súčasný stav našej obce? Ľudia, ktorí tu 4, 8, prípadne i viac rokov neboli a vracajú sa naspäť na návštevu príbuzných, či niečo na úrade vybaviť, alebo položiť kytičku na hroby svojich predkov sa poväčšine pochvalne vyjadrujú o rozdieloch, aká bola obec voľakedy a aká je dnes. Samozrejme, nám domácim, čo tu denne žijeme, pracujeme, či trávime voľné chvíle, čo tu spoločne dýchame jeden vzduch a zdieľame radostné i menej radostné chvíle v tejto obci, nám sa to až také super nezdá. Ale takí sme my, ľudia, či všeobecne alebo aj v našej obci. A hádam je to aj tak správne, keď sa dožadujeme vždy a všade niečoho nového, dokonalejšieho a lepšieho pre spríjemnenie a vylepšenie života nás i našich blízkych.
Je potrebné, milí spoluobčania, aby sme prednosti a aktivity našej obce, tie tradičné i novozaložené aj naďalej upevňovali a rozvíjali, aby sme sa nimi obohacovali navzájom my občania tejto obce a aby sme nimi potešili a povzbudili aj našich hostí.
Keď som sa pred 10 mesiacmi rozhodoval, či mám opäť prijať kandidatúru na funkciu starostu obce, nebolo to rozhodovanie ľahké. Ba môžem Vám povedať, že to bolo omnoho ťažšie, ako v predchádzajúcich volebných obdobiach, keď som do tejto neľahkej služby nastupoval plný elánu, keď ešte vo mne ako v mnohých z nás horel oheň naivného optimizmu a niekedy aj nedočkavosti, že sa razom, bez roboty a nášho pričinenia zmení všetko k lepšiemu. Teraz som už mal nejaké tie skúsenosti. Mnohému som sa podučil a z mnohých vecí som aj vytriezvel. Musel som tiež prihliadať na rôzne skutočnosti. Môžem Vám však zodpovedne povedať, že vždy bol môj prvoradý cieľ- prospech obce a blaho jej obyvateľov. Skĺbiť však tieto dve veličiny a to prospech obce ako celku a blaho občana ako jednotlivca, to bola a hádam aj zostáva tá najťažšia úloha.
V dnešný slávnostný a pre našu obec významný deň dovoľujem si z tohto miesta pozdraviť aj všetkých našich hostí i ďalších dobrodincov našej obce prítomných i ospravedlnených. Úprimná vďaka priatelia.
Záverom mi vážení prítomní dovoľte vysloviť moju prosbu osobitne. Vám, jednotlivcom, mojim známym a priateľom a hlavne mojej rodine, deťom, manželke, čo mi rôznou mierou, podľa svojich možností, nezištnou pomocou i radami pomáhate niesť bremeno úradu, do ktorého som bol ustanovený, buďte prosím aj naďalej mojou duchovnou, morálnou i telesnou oporou.. Našou spoločnou odmenou bude radostnejší a krajší život v našej malebnej obci. Neodmysliteľnou súčasťou osláv „Dňa obce „ patrí aj varenie chutných guľášov a rôznych dobrôt o ich pričinenie sa veľkou mierou podieľali:
- „Poľovný zväz vlastníkov pôdy Čelovce“
- poslanec Ján Kováč s manželkou a švagrom Marekom
- p. Préti s Vierkou Jobbágyovou
- p. Benko s mamkou
- p. Pavel Miška s rodinou
- p. Ján Petrík s rodinou
Úplne na záver sa chcem veľmi pekne poďakovať ľuďom, ktorí pri príprave oslavy „ Dňa obce“ priložili ruku k zdárnemu dielu. Áno, prihováram sa k Vám, páni poslanci, pani riaditeľka MŠ, pani učiteľky, pracovníci Komunitného centra, veľké ďakujem patrí pani Opanskej, ktorá sa moderovania programu zhostila na výbornu, pracovníkom Obecného úradu a mnohým ďalším, ešte raz ďakujem.
Moje a naše veľké ďakujem patrí hlavne všetkým sponzorom, za ich nezištnú pomoc. Ďakujem.
Ján Petroch

Dátum konania: 24. 8. 2019 začiatok od 13:00

Miesto konania: Obec Čelovce, Čelovce

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Obec Čelovce


Vytvorené: 9. 9. 2019
Posledná aktualizácia: 9. 9. 2019 12:42