Navigácia

Obsah

Október 2018 - Mesiac úcty k starším

Október 2018 - Mesiac úcty k starším MILÉ BABKY, DEDKOVIA, VÁŽENÍ PRÍTOMNÍ
„STARNÚŤ NEZNAMENÁ PRESTAŤ ŽIŤ“

Nieto krajšieho obdobia v prírode, ako je jeseň,
keď vietor sa hrá s krásne sfarbenými listami.
Nieto krajšieho a jemnejšieho pohladenia,
ako pohladenie starého otca či starej mamy,
nieto šťastnejších chvíľ, ako keď sú s nami.

Jeseň je nádherný čas. Vtedy je príroda odetá do pestrofarebných šiat. Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí ste tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k Vám, milí naši otcovia, mamy a naši prarodičia. To nie je len obdivuhodný vek, vráskami ozdobená tvár a nekonečný počet zážitkov. To je nesmierne množstvo skúseností, pokora, rozvaha a plnohodnotne prežitý doterajší život. Oslavujme preto cestu, ktorou kráčate, Oslávme teda to, kam Vás priviedla táto cesta so šťastím a láskou, ktorá Vás neustále obohacuje. Ste nám veľkým vzorom a máme sa od Vás čo učiť a za to veľká vďaka.
Starší ľudia nie ste menejcenní, máte síce určité zdravotné ťažkosti, mnohí aj zložité životné pomery, ale napriek tomu, je vo vašich očiach spokojnosť a radosť. Ste krásni aj vďaka svojej životnej múdrosti.
Október je mesiac, kedy si Vás s úctou a láskou pripomíname. Všetkým Vám prajem, aby vaši blízki mali nielen v tomto mesiaci, ale aj po celý rok pochopenie pre vašu neistú chôdzu, trasľavé ruky, váš zhoršujúci sa zdravotný stav, aby vždy stáli pri vás tak, ako ste vy stáli pri svojich deťoch, v dobrom aj v zlom.
Ľudský život je ako kniha. Má svoj úvod, pokračovanie i záver. Míňajú sa naše roky mladosti, až sa napokon pominú. Ani nezbadáme, že sa blíži staroba, keď sa v nej zrazu ocitneme.
Vo Vašich osudoch možno pribudlo samoty, bilancujúcich úvah, citlivých rozpomienok. Každá etapa pozemskej púte má svoju nezameniteľnú poéziu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami, veď boli radosti a boli aj smútky.
Rozdávali Ste lásku, pochopenie, obetavosť. Zaslúžite si, aby sa Vám všetko vrátilo v dvojnásobne štedrej miere.
Želám si, aby Vás obklopovala vďaka, citlivá pozornosť, úcta mladej generácie.
Striebristé vlasy nesvedčia len o dovŕšenom veku, ale majú v sebe aj iskrenie drahocenného poznania, historickej pamäti. Nie sme až taký bohatí, aby sme s týmito hodnotami mohli morálne plytvať. V mene svojom, ale aj v mene obce, Vám úprimne ďakujeme za Vašu celoživotnú prácu. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní, pokojne užite život v kruhu svojich najbližších. Prešli ste jarou, letom života. Nadišla jeseň. Nech je krásna, pokojná a slnečná."
Všetko dobré Vám zo srdca želá starosta obce Ján Petroch a kolektív pracovníkov
Obecného úradu Čelovce

Dátum konania: 29. 10. 2018 začiatok od 15:00

Miesto konania: Obec Čelovce, Čelovce

Typ akcie: ostatné

Organizátor: Obec Čelovce


Vytvorené: 2. 11. 2018
Posledná aktualizácia: 2. 11. 2018 08:10