Navigácia

Obsah

Zmluvy

 

2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 007

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 007.jpg Stiahnuté: 237x | 11.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 006

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 006.jpg Stiahnuté: 243x | 11.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 005

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 005.jpg Stiahnuté: 205x | 11.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 004

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 004.jpg Stiahnuté: 219x | 11.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 003

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 003.jpg Stiahnuté: 221x | 11.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 002

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 002.jpg Stiahnuté: 217x | 11.12.2018

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 001

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR Komunitne cenrum 001.jpg Stiahnuté: 228x | 11.12.2018

Dodatok k zmluve Telekom 2018 002

Dodatok k zmluve Telekom 2018 002.jpg Stiahnuté: 257x | 19.11.2018

Dodatok k zmluve Telekom 2018 001

Dodatok k zmluve Telekom 2018 001.jpg Stiahnuté: 257x | 19.11.2018

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 003

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 003.jpg Stiahnuté: 260x | 19.11.2018

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 002

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 002.jpg Stiahnuté: 244x | 19.11.2018

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 001

Mandátna zmluva Firotech VK 2018 001.jpg Stiahnuté: 239x | 19.11.2018

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 003

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 003.jpg Stiahnuté: 249x | 19.11.2018

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 002

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 002.jpg Stiahnuté: 282x | 19.11.2018

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 001

Mandátna zmluva TK SERVICE BB 2018 001.jpg Stiahnuté: 578x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 006

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 006.jpg Stiahnuté: 755x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 005

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 005.jpg Stiahnuté: 265x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 004

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 004.jpg Stiahnuté: 259x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 003

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 003.jpg Stiahnuté: 192x | 19.11.2018

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 002

Zmluva o postknutí dotácie zo štátneho rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 2018 002.jpg Stiahnuté: 228x | 19.11.2018

Stránka