Navigácia

Obsah

Zmluvy

 

2019

Zmluva na odber železa 2019

Zmluva na odber železa 2019.pdf Stiahnuté: 211x | 26.02.2020

Návrh poistnej zmluvy poistenie majetku - STEAM

Návrh poistnej zmluvy poistenie majetku - STEAM - k Zmluve o dielo STEAM k prílohe č.3

Návrh poistnej zmluvy STEAM.pdf Stiahnuté: 201x | 07.01.2020

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku MPSVaR SR.pdf Stiahnuté: 207x | 07.10.2019

Zmluva 2019 o prenajme miesta na umiestnenie reklamy Auto Viba

Zmluva 2019 o prenajme miesta na umiestnenie reklamy Auto Viba.pdf Stiahnuté: 270x | 09.09.2019

Dodatok 2019 Implementačná agentúra MPSVaR SR

Dodatok 2019 Implementačná agentúra MPSVaR SR.pdf Stiahnuté: 175x | 09.09.2019

Zmluva 2019 zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN

Zmluva 2019 zmluva o združenej dodávke elektriny zo sietí NN.pdf Stiahnuté: 190x | 09.09.2019

Zmluva 2019 sponzor T.P.K. s.r.o.

Zmluva 2019 sponzor T.P.K. s.r.o..pdf Stiahnuté: 167x | 09.09.2019

Zmluva 2019 Ing. Jozef Adamkovič

Zmluva 2019 Ing. Jozef Adamkovič.pdf Stiahnuté: 130x | 09.09.2019

Priloha 7. Zmluva o dielo STEAM doklad o zábespeky

Priloha 7. Zmluva o dielo STEAM doklad o zábespeky.pdf Stiahnuté: 198x | 02.09.2019

Priloha 6. Zmluva o dielo STEAM Čestné vyhlásenie prijímateľa týkajúce sa konfliktu záujmov

Priloha 6. Zmluva o dielo STEAM Čestné vyhlásenie prijímateľa týkajúce sa konfliktu záujmov.pdf Stiahnuté: 183x | 02.09.2019

Priloha 5. Zmluva o dielo STEAM Informácia o vysledku verejného obstarávania

Priloha 5. Zmluva o dielo STEAM Informácia o vysledku verejného obstarávania.pdf Stiahnuté: 160x | 02.09.2019

Priloha 3. Zmluva o dielo STEAM Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku

Priloha 3. Zmluva o dielo STEAM Návrh poistnej zmluvy pre poistenie majetku.pdf Stiahnuté: 158x | 07.01.2020

Priloha 4. Zmluva o dielo STEAM Zoznam subdodávateľov

Priloha 4. Zmluva o dielo STEAM Zoznam subdodávateľov.pdf Stiahnuté: 254x | 02.09.2019

Priloha 1. Zmluva o dielo STEAM Rozpočet

Priloha 1. Zmluva o dielo STEAM Rozpočet.pdf Stiahnuté: 419x | 08.10.2019

Priloha 2. Zmluva o dielo STEAM časový a finančný harmonogram prác

Priloha 2. Zmluva o dielo STEAM časový a finančný harmonogram prác.pdf Stiahnuté: 152x | 02.09.2019

Priloha 8. Zmluva o dielo STEAM Stavebné povolenie

Priloha 8. Zmluva o dielo STEAM Stavebné povolenie.pdf Stiahnuté: 179x | 02.09.2019

Zmluva o dielo STEAM

Zmluva o dielo STEAM 2019.pdf Stiahnuté: 224x | 21.08.2019

Zmluva o poskytovaní služieb Komensky 2019

Zmluva o poskytovaní služieb Komensky 2019.pdf Stiahnuté: 201x | 03.06.2019

Zmluva o prenájme infomačných a reklamných tabúľ 2019

Zmluva o prenájme infomačných a reklamných tabúľ 2019.pdf Stiahnuté: 164x | 03.06.2019

Zmluva o vypožičke podperných domov 2019

Zmluva o vypožičke podperných domov 2019.pdf Stiahnuté: 151x | 03.06.2019

Stránka