Navigácia

Obsah

Archív akcií

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

#
29. 10. 2018 začiatok od 16:00
Miesto konania: Obec Čelovce
Roztomilé strašidielka
Naša dobrodružná cesta za hľadaním čarovných bytostí a vypúšťaní balónov šťastia sa konala dňa 29.októbra 2018 sprievodom malých strašidielok a lampiónovým sprievodom pred Obecným úradom,. Našu dlhú cestu nám osvetľovali mihotavé svetielka lampiónov, veselá nálada a za podpory svojich rodičov, sme pomáhali neposlušným čarovným bytostiam nájsť cestu domov. Halloweenský sprievod sme ukončili vypúšťaním balónov šťastia s prianím všetkého dobrého pre nás všetkých
Lampiónový sprievod organizoval obecný úrad, Materská škola a ZŠ - Čelovce rodičovské.
celý text

#
29. 10. 2018 začiatok od 15:00
Miesto konania: Obec Čelovce
MILÉ BABKY, DEDKOVIA, VÁŽENÍ PRÍTOMNÍ
„STARNÚŤ NEZNAMENÁ PRESTAŤ ŽIŤ“

Nieto krajšieho obdobia v prírode, ako je jeseň,
keď vietor sa hrá s krásne sfarbenými listami.
Nieto krajšieho a jemnejšieho pohladenia,
ako pohladenie starého otca či starej mamy,
nieto šťastnejších chvíľ, ako keď sú s nami.

Jeseň je nádherný čas. Vtedy je príroda odetá do pestrofarebných šiat. Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí ste tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k Vám, milí naši otcovia, mamy a naši prarodičia. To nie je len obdivuhodný vek, vráskami ozdobená tvár a nekonečný počet zážitkov. To je nesmierne množstvo skúseností, pokora, rozvaha a plnohodnotne prežitý doterajší život. Oslavujme preto cestu, ktorou kráčate, Oslávme teda to, kam Vás priviedla táto cesta so šťastím a láskou, ktorá Vás neustále obohacuje. Ste nám veľkým vzorom a máme sa od Vás čo učiť a za to veľká vďaka.
Starší ľudia nie ste menejcenní, máte síce určité zdravotné ťažkosti, mnohí aj zložité životné pomery, ale napriek tomu, je vo vašich očiach spokojnosť a radosť. Ste krásni aj vďaka svojej životnej múdrosti.
Október je mesiac, kedy si Vás s úctou a láskou pripomíname. Všetkým Vám prajem, aby vaši blízki mali nielen v tomto mesiaci, ale aj po celý rok pochopenie pre vašu neistú chôdzu, trasľavé ruky, váš zhoršujúci sa zdravotný stav, aby vždy stáli pri vás tak, ako ste vy stáli pri svojich deťoch, v dobrom aj v zlom.
Ľudský život je ako kniha. Má svoj úvod, pokračovanie i záver. Míňajú sa naše roky mladosti, až sa napokon pominú. Ani nezbadáme, že sa blíži staroba, keď sa v nej zrazu ocitneme.
Vo Vašich osudoch možno pribudlo samoty, bilancujúcich úvah, citlivých rozpomienok. Každá etapa pozemskej púte má svoju nezameniteľnú poéziu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami, veď boli radosti a boli aj smútky.
Rozdávali Ste lásku, pochopenie, obetavosť. Zaslúžite si, aby sa Vám všetko vrátilo v dvojnásobne štedrej miere.
Želám si, aby Vás obklopovala vďaka, citlivá pozornosť, úcta mladej generácie.
Striebristé vlasy nesvedčia len o dovŕšenom veku, ale majú v sebe aj iskrenie drahocenného poznania, historickej pamäti. Nie sme až taký bohatí, aby sme s týmito hodnotami mohli morálne plytvať. V mene svojom, ale aj v mene obce, Vám úprimne ďakujeme za Vašu celoživotnú prácu. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní, pokojne užite život v kruhu svojich najbližších. Prešli ste jarou, letom života. Nadišla jeseň. Nech je krásna, pokojná a slnečná."
Všetko dobré Vám zo srdca želá starosta obce Ján Petroch a kolektív pracovníkov
Obecného úradu Čelovce
celý text

30. 10. 2017 začiatok od 16:00
Miesto konania: Obec Čelovce
Milé strašidielka
Naša dobrodružná cesta za hľadaním čarovných bytostí a vypúšťaní balónov šťastia sa konala dňa 30.októbra 2017 pred Obecným úradom,. Našu dlhú cestu nám osvetľovali mihotavé svetielka lampiónov, dobre sa zamaskovaní a za podpory svojich rodičov, sme pomáhali neposlušným čarovným bytostiam nájsť cestu domov. Lampiónový sprievod organizoval obecný úrad, Materská škola a ZŠ - Čelovce.
celý text

1. 10. 2017 začiatok od 14:11
Miesto konania: Obec Čelovce
Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok...
človek je krásny podľa múdrosti
čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa
v rozhovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy,
keď ho ľudia majú radi.
Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví , nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. Každý malý chlapec či dievča bude raz dedko – babka. Nezabúdajme, všetci raz budeme starí. Naši starší spoluobčania si zaslúžia úctu nás mladých. Tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.
Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna a sústavná, veď starší ľudia si ju zaslúžia. Nie len v jednom mesiaci v roku si spomeňme na našich starkých ale dajme im úctu a lásku po celý rok lebo oni si to zaslúžia. Nie je treba robiť veľké veci ale aj malými a milými skutkami / či už pozdravom, pomocou pri chystaní dreva na zimu pokosením trávy, úpravou záhradky/dávame úctu tým skôr narodením a nečakáme za to pochvalu, veď aj my raz budeme starí....
Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdať mladším. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.
V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia... Život Vás naučil prispôsobiť sa, tolerovať, bojovať, tešiť sa...
Želáme Vám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. V pokoji užívajte život v kruhu svojich blízkych. Nech sú dni vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná. Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

Všetko dobré Vám zo srdca želá starosta obce Ján Petroch a kolektív pracovníkov
Obecného úradu Čelovce
celý text

den-obce
26. 8. 2017 začiatok od 09:29
Miesto konania: nešpecifikované
Deň obce Čelovce celý text