Navigácia

Obsah

Archív akcií

Obmedziť výpis akcií na


Dátum konania: calendar calendar

#
28. 2. 2020 začiatok od 08:36
Miesto konania: nešpecifikované
Fašiangy, dni plné veselej zábavy, spevu, tanca, plesov. Prežívame ich nielen my, dospelí, ale aj tí najmenší. Netradične ich oslávili deti z MŠ Zvedavé slniečka , deti zo ZŠ Čelovce a aj my skôr narodení.
V duchu fašiangov sa niesol 21.február 2020 , -už tretí ročník, - počas ktorého sa deti dozvedeli, čo fašiangy vlastne znamenajú, aké sú typické zvyky a ktoré pretrvali do súčasnosti. Deti si zhotovovali rôzne masky i ozdoby. Naučili sa piesne, básničky a tiež tanečné kroky, ktorými sa predstavili vo svojich maskách, v netradičnom fašiangovom sprievode na čele so starostom obce. Na sprievod a karneval v maskách sa všetky deti veľmi tešili. Boli tu princezné, víly, zvieratká, kovboji, indiáni a iné zaujímavé postavičky. Nebol to len taký obyčajný karneval.
To, že deti skutočne všetko prežívali, odrážali ich tváričky, na ktorých bolo vidieť úžas, prekvapenie, radosť a šantenie. Ale aj zábava raz skončí a skončil aj náš fašiangový sprievod na ktorý si budú pamätať najmä malí škôlkári, ktorí zaspávali plní dojmov a zážitkov. Ktovie, možno si raz spomenú na fašiangovú noc, ktorá mala naozaj čarovnú moc.
celý text

13. 11. 2019 začiatok od 08:21
Miesto konania: nešpecifikované
Je tu jeseň. Napriek slnečným lúčom, ktoré ešte z posledných síl svietia na našu zem, je viac chladných, zamračených, sychravých a daždivých dní, ktoré nikomu nepridávajú na optimizme. Zem postupne vydala svoje plody a ukladá sa k zimnému spánku. Začiatok jesenného obdobia sa spája so spomienkou na našich blízkych, či známych, ktorí už nie sú medzi nami. Dnes sme sa tu zišli, aby sme vyšli do ulíc našej malebnej dedinky a spojili príjemné z užitočným. Tak si poďme zapáliť sviečky rozžiariť lampióny a vyberme sa na ten náš malý lampiónový sprievod. Vidím na Vás , že ste nedočkavé a chcete si zapáliť sviečky vo vašich lampiónoch. Viete prečo sme sa tu dnes zišli a ideme zapáliť lampióny a balóny šťastia? Je to prejav dobrej vôle, konania dobra a prinášanie svetla do života druhých ľudí.
Vitaj Halloween. Je úplne jedno, či si zástancom tejto udalosti, či ju hejtuješ alebo ignoruješ. Vyrezávaným tekviciam sa nedá ujsť v žiadnom prípade.
Problém s Halloweenom asi nie je ten, že pochádza zo zahraničia. Ale že vytláča naše Dušičky, ktoré majú iný charakter. Teda, naozaj majú? Vyrezávaná tekvica naozaj potláča spomienky na blízkych zosnulých, a naozaj strácame jednu z mála príležitostí, kedy sa môžeme utíšiť v tomto rušnom svete bez výčitiek svedomia.. Máme možnosť vybrať si, kde budeme žiť, s kým budeme žiť, dokedy a ako… Je na nás, ktoré tradície chceme a budeme uznávať. A či to budú tradície naše, domáce alebo tie, ktoré sa k nám dostali z iných krajín a iných kultúr..................
Tak poďme a vykročme tou správnou nohou a užime si dnešný deň plný mihotajúcich svetielok a spomienok na tých, ktorí už nie sú síce medzi nami ale stále ich nosíme v srdiečku

Prajem Vám príjemnú zábavu
celý text

Lampiónový sprievod
30. 10. 2019 začiatok od 17:00
Miesto konania: Obec Čelovce
POZVÁNKA NA LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD
Dňa 30.októbra 2019 o 17,00 hod. sa bude konať lampiónový sprievod v spolupráci s obecným úradom a materskou škôlkou
Program :
17,00
• Zraz pred amfiteátrom
• Príhovor starostu
• Lampiónový sprievod
• Prekvapenie starostu / autobusová zastávka/
17,40
- Návrat k amfiteátru
- Kultúrny program v podaní deti z MŠ
- Vypúšťanie balónov šťastia
- Občerstvenie
- Ohňostroj
celý text

#
16. 10. 2019 začiatok od 08:33
Miesto konania: nešpecifikované
Október 2019 - mesiac úcty k starším celý text

#
24. 8. 2019 začiatok od 13:00
Miesto konania: Obec Čelovce
Milí spoluobčania, vážení hostia, vážení poslanci.........
„AK BUDETE ZDIEĽAŤ DOBRÚ MYŠLIENKU DOSTATOČNE DLHO PRAVDEPODOBNE NÁJDETE TÝCH SPRÁVNYCH ĽUDÍ“ / JIM ROHN/
Pracovať pre ľudí nie je vždy tou najvďačnejšou úlohou. Pri výkone svojej práce sa stretneme aj s nepochopením a odlišnými názormi na riešenie problémov. Vždy však treba nájsť to správne východisko, smerujúce k zabezpečeniu požiadaviek občanov a k ďalšiemu napredovaniu našej obce vo všetkých oblastiach. Našu prácu hodnotia ľudia žijúci v obci, podľa toho, čo sa dá v obci vidieť a čo cítia ako prínos pre svoj osobný život. Každý z nás musí vedieť zodpovedne posúdiť dopad svojich rozhodnutí, nájsť spôsob, ako zabezpečiť všetko, čo si občania prajú a čo obec potrebuje. Učme sa vzájomne sa počúvať inak sa nepochopíme a nedohodneme. Nájsť správnu cestu si vyžaduje umenie kompromisu, umenie presvedčiť občanov niekedy aj poslancov či starostu o správnosti toho - ktorého rozhodnutia. Kľúčom k plnohodnotnému životu a k väčšej ľudskej spokojnosti je a bude zodpovednosť človeka za svoj vlastný život, spoluzodpovednosť za životy svojich blízkych a úcta k druhému. Zodpovednosť za budúci vývoj našej obce nesie každý z nás, každý občan obce Čelovce
Milí spoluobčania, vážení hostia, vážení poslanci.........
Môj pohľad na našu obec je pohľadom človeka – občana, ktorý sa v roku 2010 rozhodol spravovať veci verejné, podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia a snažil som sa ju povzniesť ako po stránke materiálnej, tak aj po stránke duchovnej a spoločenskej na vyššiu úroveň.
Aký je teda súčasný stav našej obce? Ľudia, ktorí tu 4, 8, prípadne i viac rokov neboli a vracajú sa naspäť na návštevu príbuzných, či niečo na úrade vybaviť, alebo položiť kytičku na hroby svojich predkov sa poväčšine pochvalne vyjadrujú o rozdieloch, aká bola obec voľakedy a aká je dnes. Samozrejme, nám domácim, čo tu denne žijeme, pracujeme, či trávime voľné chvíle, čo tu spoločne dýchame jeden vzduch a zdieľame radostné i menej radostné chvíle v tejto obci, nám sa to až také super nezdá. Ale takí sme my, ľudia, či všeobecne alebo aj v našej obci. A hádam je to aj tak správne, keď sa dožadujeme vždy a všade niečoho nového, dokonalejšieho a lepšieho pre spríjemnenie a vylepšenie života nás i našich blízkych.
Je potrebné, milí spoluobčania, aby sme prednosti a aktivity našej obce, tie tradičné i novozaložené aj naďalej upevňovali a rozvíjali, aby sme sa nimi obohacovali navzájom my občania tejto obce a aby sme nimi potešili a povzbudili aj našich hostí.
Keď som sa pred 10 mesiacmi rozhodoval, či mám opäť prijať kandidatúru na funkciu starostu obce, nebolo to rozhodovanie ľahké. Ba môžem Vám povedať, že to bolo omnoho ťažšie, ako v predchádzajúcich volebných obdobiach, keď som do tejto neľahkej služby nastupoval plný elánu, keď ešte vo mne ako v mnohých z nás horel oheň naivného optimizmu a niekedy aj nedočkavosti, že sa razom, bez roboty a nášho pričinenia zmení všetko k lepšiemu. Teraz som už mal nejaké tie skúsenosti. Mnohému som sa podučil a z mnohých vecí som aj vytriezvel. Musel som tiež prihliadať na rôzne skutočnosti. Môžem Vám však zodpovedne povedať, že vždy bol môj prvoradý cieľ- prospech obce a blaho jej obyvateľov. Skĺbiť však tieto dve veličiny a to prospech obce ako celku a blaho občana ako jednotlivca, to bola a hádam aj zostáva tá najťažšia úloha.
V dnešný slávnostný a pre našu obec významný deň dovoľujem si z tohto miesta pozdraviť aj všetkých našich hostí i ďalších dobrodincov našej obce prítomných i ospravedlnených. Úprimná vďaka priatelia.
Záverom mi vážení prítomní dovoľte vysloviť moju prosbu osobitne. Vám, jednotlivcom, mojim známym a priateľom a hlavne mojej rodine, deťom, manželke, čo mi rôznou mierou, podľa svojich možností, nezištnou pomocou i radami pomáhate niesť bremeno úradu, do ktorého som bol ustanovený, buďte prosím aj naďalej mojou duchovnou, morálnou i telesnou oporou.. Našou spoločnou odmenou bude radostnejší a krajší život v našej malebnej obci. Neodmysliteľnou súčasťou osláv „Dňa obce „ patrí aj varenie chutných guľášov a rôznych dobrôt o ich pričinenie sa veľkou mierou podieľali:
- „Poľovný zväz vlastníkov pôdy Čelovce“
- poslanec Ján Kováč s manželkou a švagrom Marekom
- p. Préti s Vierkou Jobbágyovou
- p. Benko s mamkou
- p. Pavel Miška s rodinou
- p. Ján Petrík s rodinou
Úplne na záver sa chcem veľmi pekne poďakovať ľuďom, ktorí pri príprave oslavy „ Dňa obce“ priložili ruku k zdárnemu dielu. Áno, prihováram sa k Vám, páni poslanci, pani riaditeľka MŠ, pani učiteľky, pracovníci Komunitného centra, veľké ďakujem patrí pani Opanskej, ktorá sa moderovania programu zhostila na výbornu, pracovníkom Obecného úradu a mnohým ďalším, ešte raz ďakujem.
Moje a naše veľké ďakujem patrí hlavne všetkým sponzorom, za ich nezištnú pomoc. Ďakujem.
Ján Petroch
celý text

#
3. 7. 2019 začiatok od 08:59
Miesto konania: nešpecifikované
Milé detičky, rodičia, pani učiteľky.

Život nie je o počte nadýchnutí, ale o chvíľach, ktoré berú dych. O okamihoch, z ktorých sa v mysli utkáva pavučina spomienok. Jemné vlákna pádov i výhier, sklamaní a úsmevov, spoznávania i lúčenia. Dnes sme sa tu zišli, aby sme spoločne našich malých spolužiakov odprevadili na cestu ktorá im dá nový pohľad na svet nový rozmer. Zavrieme bránu detstva za tými, ktorých sme stretávali a s ktorými sme sa hrávali..
Čaká vás veľa nových dvier. Želáme vám, milí už prváčikovia, aby každé, do ktorých vstúpite, boli tie pravé. Ak by ste si náhodou vybrali nesprávne a nevládali sa nadýchnuť, obzrite sa späť.
Na záver len veta, ktorú ste v uplynulých dňoch počuli určite veľa ráz: „Blíži sa deň „D – deň s veľkým D blíži sa škola“ Prajeme vám, aby ste zúročili všetky získané vedomosti, ktoré Vás pani učiteľky naučili a robili radosť tak ako sebe tak aj Vašim rodičom.
Veľa úspechov na novej ceste životom.
celý text

#
29. 10. 2018 začiatok od 16:00
Miesto konania: Obec Čelovce
Roztomilé strašidielka
Naša dobrodružná cesta za hľadaním čarovných bytostí a vypúšťaní balónov šťastia sa konala dňa 29.októbra 2018 sprievodom malých strašidielok a lampiónovým sprievodom pred Obecným úradom,. Našu dlhú cestu nám osvetľovali mihotavé svetielka lampiónov, veselá nálada a za podpory svojich rodičov, sme pomáhali neposlušným čarovným bytostiam nájsť cestu domov. Halloweenský sprievod sme ukončili vypúšťaním balónov šťastia s prianím všetkého dobrého pre nás všetkých
Lampiónový sprievod organizoval obecný úrad, Materská škola a ZŠ - Čelovce rodičovské.
celý text

#
29. 10. 2018 začiatok od 15:00
Miesto konania: Obec Čelovce
MILÉ BABKY, DEDKOVIA, VÁŽENÍ PRÍTOMNÍ
„STARNÚŤ NEZNAMENÁ PRESTAŤ ŽIŤ“

Nieto krajšieho obdobia v prírode, ako je jeseň,
keď vietor sa hrá s krásne sfarbenými listami.
Nieto krajšieho a jemnejšieho pohladenia,
ako pohladenie starého otca či starej mamy,
nieto šťastnejších chvíľ, ako keď sú s nami.

Jeseň je nádherný čas. Vtedy je príroda odetá do pestrofarebných šiat. Október nám pripomína jednu z najvzácnejších cností, ktorá môže byť zrodená v duši človeka. Je ňou úcta k starším. Úcta k tým, ktorí ste tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie. Úcta k Vám, milí naši otcovia, mamy a naši prarodičia. To nie je len obdivuhodný vek, vráskami ozdobená tvár a nekonečný počet zážitkov. To je nesmierne množstvo skúseností, pokora, rozvaha a plnohodnotne prežitý doterajší život. Oslavujme preto cestu, ktorou kráčate, Oslávme teda to, kam Vás priviedla táto cesta so šťastím a láskou, ktorá Vás neustále obohacuje. Ste nám veľkým vzorom a máme sa od Vás čo učiť a za to veľká vďaka.
Starší ľudia nie ste menejcenní, máte síce určité zdravotné ťažkosti, mnohí aj zložité životné pomery, ale napriek tomu, je vo vašich očiach spokojnosť a radosť. Ste krásni aj vďaka svojej životnej múdrosti.
Október je mesiac, kedy si Vás s úctou a láskou pripomíname. Všetkým Vám prajem, aby vaši blízki mali nielen v tomto mesiaci, ale aj po celý rok pochopenie pre vašu neistú chôdzu, trasľavé ruky, váš zhoršujúci sa zdravotný stav, aby vždy stáli pri vás tak, ako ste vy stáli pri svojich deťoch, v dobrom aj v zlom.
Ľudský život je ako kniha. Má svoj úvod, pokračovanie i záver. Míňajú sa naše roky mladosti, až sa napokon pominú. Ani nezbadáme, že sa blíži staroba, keď sa v nej zrazu ocitneme.
Vo Vašich osudoch možno pribudlo samoty, bilancujúcich úvah, citlivých rozpomienok. Každá etapa pozemskej púte má svoju nezameniteľnú poéziu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami, veď boli radosti a boli aj smútky.
Rozdávali Ste lásku, pochopenie, obetavosť. Zaslúžite si, aby sa Vám všetko vrátilo v dvojnásobne štedrej miere.
Želám si, aby Vás obklopovala vďaka, citlivá pozornosť, úcta mladej generácie.
Striebristé vlasy nesvedčia len o dovŕšenom veku, ale majú v sebe aj iskrenie drahocenného poznania, historickej pamäti. Nie sme až taký bohatí, aby sme s týmito hodnotami mohli morálne plytvať. V mene svojom, ale aj v mene obce, Vám úprimne ďakujeme za Vašu celoživotnú prácu. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní, pokojne užite život v kruhu svojich najbližších. Prešli ste jarou, letom života. Nadišla jeseň. Nech je krásna, pokojná a slnečná."
Všetko dobré Vám zo srdca želá starosta obce Ján Petroch a kolektív pracovníkov
Obecného úradu Čelovce
celý text

30. 10. 2017 začiatok od 16:00
Miesto konania: Obec Čelovce
Milé strašidielka
Naša dobrodružná cesta za hľadaním čarovných bytostí a vypúšťaní balónov šťastia sa konala dňa 30.októbra 2017 pred Obecným úradom,. Našu dlhú cestu nám osvetľovali mihotavé svetielka lampiónov, dobre sa zamaskovaní a za podpory svojich rodičov, sme pomáhali neposlušným čarovným bytostiam nájsť cestu domov. Lampiónový sprievod organizoval obecný úrad, Materská škola a ZŠ - Čelovce.
celý text

1. 10. 2017 začiatok od 14:11
Miesto konania: Obec Čelovce
Človek je krásny nielen vtedy,
keď má pružný krok...
človek je krásny podľa múdrosti
čo zračí sa mu v oku,
podľa vrások a bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa
v rozhovore s deťmi do rokov,
keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy,
keď ho ľudia majú radi.
Staroba je výzva. Pripomína nám, aby sme nestrácali čas a jeden druhému práve teraz povedali milé slovo, že sa máme radi. Všetko na svete môže človek zastaviť, každý pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví , nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom. Starnutie prichádza pomaly, nenápadne. Nedá sa tomu vyhnúť. Každý malý chlapec či dievča bude raz dedko – babka. Nezabúdajme, všetci raz budeme starí. Naši starší spoluobčania si zaslúžia úctu nás mladých. Tvrdo pracovali, aby sa nám žilo lepšie.
Úcta k starším by mala byť hlavne spontánna a sústavná, veď starší ľudia si ju zaslúžia. Nie len v jednom mesiaci v roku si spomeňme na našich starkých ale dajme im úctu a lásku po celý rok lebo oni si to zaslúžia. Nie je treba robiť veľké veci ale aj malými a milými skutkami / či už pozdravom, pomocou pri chystaní dreva na zimu pokosením trávy, úpravou záhradky/dávame úctu tým skôr narodením a nečakáme za to pochvalu, veď aj my raz budeme starí....
Vekom nadobudli rôzne skúsenosti, ktoré môžu odovzdať mladším. Nezabudnime na pozdrav, ktorý je najjednoduchším prejavom ľudskej spolupatričnosti a rešpektovania iných ľudí – bez rozdielu veku.
V spomienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia... Život Vás naučil prispôsobiť sa, tolerovať, bojovať, tešiť sa...
Želáme Vám veľa zdravia, radosti a životného optimizmu. Roky, ktoré máte pred sebou, prežite obklopení láskou, úctou a pozornosťou svojich najbližších. Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. V pokoji užívajte život v kruhu svojich blízkych. Nech sú dni vášho zrelého veku preteplené vďačnosťou nás všetkých. Nech je vaša jeseň plná plodov, krásna, pokojná a slnečná. Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok.

Všetko dobré Vám zo srdca želá starosta obce Ján Petroch a kolektív pracovníkov
Obecného úradu Čelovce
celý text

den-obce
26. 8. 2017 začiatok od 09:29
Miesto konania: nešpecifikované
Deň obce Čelovce celý text